Natječaji za zapošljavanje

Home / Aktualnosti / Natječaji za zapošljavanje

Provjera znanja na javnim natječajima za radna mjesta

Prilikom razgovora za radna mjesta oglašena na javnim natječajima može se obaviti i provjera znanja.

Provjerom znanja obuhvaćeno je znanje iz općeg i stručnog dijela.

Opći dio
Stručni dio
 • Anatomija i fiziologija (Kovačić, N.; Lukić, I. K.)
 • Opća načela zdravlja i njege (Prlić, N.)
 • Etika u sestrinstvu (Prlić, N.)
 • Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta (Ilić R., Ivasić, J., Malčić, I.)
 • Zdravstvena njega – opća (Prlić, N.)
 • Zdravstvena njega 3 – Zdravstvena njega internističkih bolesnika (Broz Lj., Budisavljević M., Franković, S.)
 • Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća (Prlić, N.)
 • Zdravstvena njega neuroloških, infektoloških i starijih osoba (Broz Lj., Budisavljević M., Franković, S., Not T.)
 • Pedijatrija sa zdravstvenom njegom djeteta (Ilić R., Malčić, I.)
 • Zdravstvena njega majke (Habek, D., Pecigoš Kljuković K.)
 • Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (Muk, B.)
 • Fizikalna i rehabilitacijska medicina (Đurđica Babić-Naglić i suradnici, Medicinska naklada, Zagreb, 2013.)
 • Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji (Mirjana Grubišić, Hrvatska komora fizioterapeuta, Zagreb, 2011.)
 • Ortopedija (Marko Pećina i suradnici, Naklada Ljevak, 2004.)
 • Neurofacilitacijska terapija (Gordana Grozdek Čovčić, Zdravko Maček, Zdravstveno Veleučilište Zagreb, Zagreb, 2011.)
 • R. Senjković: Osnove oblikovanja lijekova, Školska knjiga, Zagreb
 • R. Senjković, V. Petričić, M. Bećirević: Oblikovanje lijekova (praktikum), Liber, Zagreb
 • Registar lijekova 2019. i važeća Lista lijekova HZZO-a
 • Farmakopeja Ph. Jug. IV
 • Andrija Hebrang, Ratimira Klarić-Čustomić: Radiologija (Medicinska naknada)
 • Zoran Klanfar i suradnici: Radiološka tehnologija u praksi (Naklada Slap)
 • Dubravka Čvorišćec, Ivana Čepelak: Medicinska biokemija
 • Higijena i epidemiologija (Dinko Puntarić, Darko Ropac i suradnici, Medicinska naklada, Zagreb, 2017.)
 • Epidemiologija zaraznih bolesti (Darko Ropac i suradnici, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.)
 • Dezinfekcija (Antun Asaj, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.)
 1. Statut Opće bolnice Zadar (03.2017; 19.07.2019.)
 2. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 116/21)
 3. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ br. 107/14., 23/15., 129/15., 15/17. i 18/17. – ispravak, 46/21, 49/21- ispravak)
 4. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14, 123/17, 118/18)
 5. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“ br. 13/21)
 6. Nacionalni plan oporavka i otpornosti, srpanj 2021.
 7. Project Implementation Manual_for 2nd CfP version 1.0
 8. Plan razvoja Zadarske županije 2021. – 2027.
 9. Funkcije i mogućnosti Excel programa
 10. Funkcije i mogućnsti WORD programa

Natječaji

Natječaj za izbor i imenovanje radnika na reizborna radna mjesta

Na temelju čl. 21. Statuta Opće bolnice Zadar i Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (NN 145/13, 31/15, 49/16, 62/18, 100/18) i čl. 10 i čl. 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Općoj bolnici Zadar,  ravnatelj Opće bolniceZadar Željko Čulina, dr.med., dana 23.02.2024.godine raspisuje

I N T E R N I   N A T J E Č A J 

za izbor i imenovanje radnika na reizborna radna mjesta nezdravstvenih djelatnosti, u trajanju od četiri godine Na temelju čl. 21. Statuta Opće bolnice Zadar i čl. 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistemaatzaciji radnih mjesta u Općoj bolnici Zadar,  ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr.med., dana 23.02.2024. godine raspisuje

Odluke i obavijesti o izboru

Odluke o izboru specijalizanata po natječaju od 15. prosinca 2023. godine.

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15) a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 15. prosinca 2023. godine, ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr. med., dana 07.02.2024. godine donosi odluke o izboru specijalizanata