Centralno naručivanje Naručite se

Home / Pacijenti i posjetitelji / Centralno naručivanje Naručite se

Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08-01/140, Ur. broj: 534-05-1-2/1-08-52, od 21. listopada 2008. godine) o Ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, Opća bolnica Zadar ustrojila je Bolničku jedinicu za centralno naručivanje pacijenata.

Navedena jedinica smještena je u istočnom krilu na prizemlju zgrade Poliklinike OB Zadar. Jedinici za centralno naručivanje može se pristupiti s Glavnog ulaza zgrade Poliklinike (detaljne upute mogu se dobiti na info pultu Poliklinike).

Pacijenti se mogu naručiti na slijedeći način:

  • direktno na navedenom lokalitetu (obavezno donijeti odgovarajuću uputnicu)
  • putem telefaksa (poslati/faxsirati uputnicu i nalaz liječnika specijalista s indiciranom zdravstvenom uslugom uz prethodni kontakt telefonom. Potvrdnicu o ugovorenome terminu dostavit ćemo na broj faxa s kojeg smo zaprimili narudžbu.)
  • putem elektronske pošte, e-mail (poslati skeniranu uputnicu, odnosno skenirati nalaz liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom. Potvrdnicu o ugovorenome terminu dostavit ćemo na e-mail s kojeg smo zaprimili narudžbu.)
(023) 505-438

(023) 505-929

listecekanja@bolnica-zadar.hr

Naručite se putem forme ispod

Polja označena sa zvijezdicom * su obvezna.

Dokumentacija vezana uz narudžbu, ukoliko postoji (specijalistički nalaz, tiskana uputnica i slično u PDF formatu)
da se moja adresa e-pošte koristi za kreiranje mog računa na portalu za pacijente OB Zadar.
da Opća bolnica Zadar koristi moje podatke sukladno s pravilima privatnosti objavljenim na stranicama OB Zadar Zaštita osobnih podataka