C5.1. R4-I1 Centralna priprava parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica

Home / Eu projekti / C5.1. R4-I1 Centralna priprava parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica

C5.1. R4-I1 Centralna priprava parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Nositelj projekta: MIZ

Ukupna vrijednost projekta u 8 hrvatskih bolnica: 62.304.000 HRK

 

Ministarstvo zdravstva i 8 odabranih hrvatskih bolnica, među kojima je i Opća bolnica Zadar, potpisali su sporazum o zajedničkoj provedbi projekta Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka.

Općoj bolnici Zadar odobrena je nabava jednog izolatora s dva radna mjesta i jednog izolatora za 1 radno mjesto. Izolatori će biti smješteni u prostoru Bolničke ljekarne koji će biti uređeni prema svim propisanim standardima.

Cilj projekta

Pored značajne financijske uštede i mogućnosti preraspodjele ušteđenih sredstava, povećanjem sigurnosti pacijenta, prevencijom medikacijskih pogrešaka te povećanjem adherencije pacijenata postiže se poboljšanje ukupnih ishoda liječenja. Važan učinak je i smanjenje vremenskog opterećenja rada medicinskih sestara na odjelu te ciljano usmjeravanje na skrb o pacijentima.

Uvođenje centralne priprave parenteralnih pripravaka donosi značajna poboljšanja u medicinskom, financijskom i organizacijskom aspektu:

Medicinski aspekti: gravimetrijskom metodom izrade postižu se točne doze lijeka za pacijenta; lijek se priprema u aseptičkim uvjetima čime se osigurava mikrobiološka ispravnost lijeka i prevenira mogućnost infekcije; primjenom odgovarajućeg softvera osigurava se ispravnost i sljedivost lijeka, te praćenje pacijenta tijekom liječenja; magistri farmacije i farmaceutski tehničari preuzimaju izradu pripravaka čime se značajno rasterećuju medicinske sestre na odjelima.

Financijski aspekti: izrada se provodi u izolatoru te se jedno pakiranje lijeka može koristiti za više pacijenata i iskoristiti u potpunosti; iz manjeg broja pakiranja možemo dobiti terapiju za više pacijenata; koriste se veća pakiranja lijeka koja imaju značajno nižu jediničnu cijenu; zalihe citostatika se nalaze na jednom mjestu, u laboratoriju ljekarne te se na taj način postiže optimizacija zaliha; smanjuje se količina citostatskog otpada čije je uklanjanje i uništavanje izrazito skupo.

Organizacijski aspekti: priprema terapije se odvija na jednom mjestu, što olakšava naručivanje, planiranje i izdavanje iste; centralizirani rad olakšava materijalno poslovanje i omogućava kontrolu zaliha; točno je definiramo osoblje koje će izrađivati terapiju te je stalna edukacija u tom segmentu ograničena na osoblje laboratorija; programsko rješenje omogućava praćenje pacijenata i propisane terapije uključujući i odobrenje bolničkog Povjerenstva za lijekove, izradu i primjenu lijeka te sljedivost lijeka i infuzijskih otopina.

Objave vezane uz projekt