Računovodstvo i financije

Odjel za računovodstvo i financije

Unutar Odjela za računovodstvo i financije obavljaju se svi poslovi vezano uz knjigovodstveno evidentiranje poslovanja u glavnoj i pomoćnim knjigama (materijalnom knjigovodstvu, blagajni i salda konti), poslovi vezani za obračun i izvješćivanje o porezu na dodanu vrijednost te porezu na dohodak, računovodstveno-financijski poslovi likvidacije i formalne kontrole računa i platnih naloga, poslovi vezano uz pripremu dokumenata i obrazaca za izradu financijskog plana Bolnice, kratkoročnih i dugoročnih planskih dokumenata te vrši njihova usporedba s izvršenjem za određeno vremensko razdoblje. Izrađuju se mjesečna, kvartalna i godišnja financijska izvješća o prihodima i rashodima te ostala izvješća u skladu sa stvarnim potrebama i na zahtjev poslovodstva, periodični obračuni i završni račun Bolnice, evidentiraju se primljene financijske donacije te kontrolira i evidentira njihov utrošak, vode se izvješća o svim kliničkim ispitivanjima koja se provode u Bolnici, evidentiraju se uplate po ispitivanjima i kontroliraju utrošci sredstava po svakom ispitivanju te se podnose izvješća o stanju sredstava, kao i obračun za dohodke od nesamostalnog rada i drugog dohotka.

Računovodstvo

  •  Voditelj Odsjeka za računovodstvene poslove
Marijana Magaš, bacc. oec.
Kontakt tel. (023) 505 – 277

 

  •  Financijsko knjigovodstva
Marijana Čorak, bacc. oec.
Kontakt tel. (023) 505 – 277
  •  Knjigovodstvo salda konti
Tamara Madžar mag.oec.
Kontakt tel. (023) 505 – 143
  • Materijalno računovodstvo
Knjigovodstvo ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja i sitnog inventara
Antonija Torbarina, bacc. oec.

antonija.bilaver@bolnica-zadar.hr
Kontakt tel. (023) 505 – 151

Knjigovodstvo ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja i sitnog inventara
Mladenka Vujević
Kontakt tel. (023) 505 – 163

Knjigovodstvo lijekova i potrošnog medicinskog materijala
Nadina Goić
nadina.goić@bolnica-zadar.hr

Petra Jurjević
nadina.goić@bolnica-zadar.hr
Kontakt tel.: (023) 505 -205 

Financije

  • Viši stručni savjetnik za poslove kontrole i analize
Josip Znidarčić, mag. oec.
Kontakt tel. (023) 505 – 151
  • Referent platnog prometa i likvidature 
Denisa Grbić
Kontakt tel. (023) 505 – 394
  • Obračun plaća
Blaženka Jusup

Kontakt tel. (023) 505 – 108

Anita Grzunov
Kontakt tel. (023) 505 – 109
Nina Pintur
Kontakt tel. (023) 505 – 108
  • Centralna blagajna

Mattea Dujić
mattea.dujic@bolnica-zadar.hr
Kontakt tel. (023) 505 – 274

Nastavkom pregledavanja naših stranica pretpostavit ćemo da se slažete s prihvaćanjem kolačića. više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close