Računovodstvo i financije

Odjel za računovodstvo i financije

Unutar Odjela za računovodstvo i financije obavljaju se svi poslovi vezano uz knjigovodstveno evidentiranje poslovanja u glavnoj i pomoćnim knjigama (materijalnom knjigovodstvu, blagajni i salda konti), poslovi vezani za obračun i izvješćivanje o porezu na dodanu vrijednost te porezu na dohodak, računovodstveno-financijski poslovi likvidacije i formalne kontrole računa i platnih naloga, poslovi vezano uz pripremu dokumenata i obrazaca za izradu financijskog plana Bolnice, kratkoročnih i dugoročnih planskih dokumenata te vrši njihova usporedba s izvršenjem za određeno vremensko razdoblje. Izrađuju se mjesečna, kvartalna i godišnja financijska izvješća o prihodima i rashodima te ostala izvješća u skladu sa stvarnim potrebama i na zahtjev poslovodstva, periodični obračuni i završni račun Bolnice, evidentiraju se primljene financijske donacije te kontrolira i evidentira njihov utrošak, vode se izvješća o svim kliničkim ispitivanjima koja se provode u Bolnici, evidentiraju se uplate po ispitivanjima i kontroliraju utrošci sredstava po svakom ispitivanju te se podnose izvješća o stanju sredstava, kao i obračun za dohodke od nesamostalnog rada i drugog dohotka.

Računovodstvo

  • Voditelj knjigovodstva
Marijana Magaš, bacc. oec.
Kontakt tel. (023) 505 – 277

 

  • Financijski knjigovođa
Marijana Čorak, bacc. oec.
Kontakt tel. (023) 505 – 277
  • Salda konti dobavljača
Elza Paštrović

Kontakt tel. (023) 505 – 394

  • Salda-konti kupaca
Tamara Madžar
Kontakt tel. (023) 505 – 143
  • Materijalno knjigovodstvo
Knjigovodstvo osnovnih sredstava
Antonija Torbarina, bacc.oec.

Kontakt tel. (023) 505 – 731

Knjigovodstvo ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja i sitnog inventara
Mladenka Vujević

Kontakt tel. (023) 505 – 163

Knjigovodstvo lijekova i potrošnog medicinskog materijala
Maja Birkić
Kontakt tel.: (023) 505 -205

Financije

  • Plan i analiza
Josip Znidarčić, mag. oec.
Kontakt tel. (023) 505 – 151
  • Platni promet
Denisa Grbić
Kontakt tel. (023) 505 – 394
  • Obračun plaća
Branka Drobac

Kontakt tel. (023) 505 – 108

Blaženka Jusup

Kontakt tel. (023) 505 – 108

Anita Grzunov
Kontakt tel. (023) 505 – 109
  • Centralna blagajna

Kontakt tel. (023) 505 – 274

Nastavkom pregledavanja naših stranica pretpostavit ćemo da se slažete s prihvaćanjem kolačića. više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close