Računovodstvo i financije

Odjel za računovodstvo i financije

Unutar Odjela za računovodstvo i financije obavljaju se svi poslovi vezano uz knjigovodstveno evidentiranje poslovanja u glavnoj i pomoćnim knjigama (materijalnom knjigovodstvu, blagajni i salda konti), poslovi vezani za obračun i izvješćivanje o porezu na dodanu vrijednost te porezu na dohodak, računovodstveno-financijski poslovi likvidacije i formalne kontrole računa i platnih naloga, poslovi vezano uz pripremu dokumenata i obrazaca za izradu financijskog plana Bolnice, kratkoročnih i dugoročnih planskih dokumenata te vrši njihova usporedba s izvršenjem za određeno vremensko razdoblje. Izrađuju se mjesečna, kvartalna i godišnja financijska izvješća o prihodima i rashodima te ostala izvješća u skladu sa stvarnim potrebama i na zahtjev poslovodstva, periodični obračuni i završni račun Bolnice, evidentiraju se primljene financijske donacije te kontrolira i evidentira njihov utrošak, vode se izvješća o svim kliničkim ispitivanjima koja se provode u Bolnici, evidentiraju se uplate po ispitivanjima i kontroliraju utrošci sredstava po svakom ispitivanju te se podnose izvješća o stanju sredstava, kao i obračun za dohodke od nesamostalnog rada i drugog dohotka.

Računovodstvo

  •  Voditelj Odsjeka za računovodstvene poslove
Marijana Magaš, bacc. oec.
Kontakt tel. (023) 505 – 277

 

  •  Financijsko knjigovodstva
Marijana Čorak, bacc. oec.
Kontakt tel. (023) 505 – 277
  •  Knjigovodstvo salda konti
Tamara Madžar mag.oec.
Kontakt tel. (023) 505 – 143
  • Materijalno računovodstvo
Knjigovodstvo ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja i sitnog inventara
Antonija Torbarina, bacc. oec.

antonija.bilaver@bolnica-zadar.hr
Kontakt tel. (023) 505 – 151

Knjigovodstvo ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja i sitnog inventara
Mladenka Vujević
Kontakt tel. (023) 505 – 163

Knjigovodstvo lijekova i potrošnog medicinskog materijala
Nadina Goić
nadina.goić@bolnica-zadar.hr

Petra Jurjević
nadina.goić@bolnica-zadar.hr
Kontakt tel.: (023) 505 -205 

Financije

  • Viši stručni savjetnik za poslove kontrole i analize
Josip Znidarčić, mag. oec.
Kontakt tel. (023) 505 – 151
  • Referent platnog prometa i likvidature 
Denisa Grbić
Kontakt tel. (023) 505 – 394
  • Obračun plaća
Blaženka Jusup

Kontakt tel. (023) 505 – 108

Anita Grzunov
Kontakt tel. (023) 505 – 109
Nina Pintur
Kontakt tel. (023) 505 – 108
  • Centralna blagajna

Mattea Dujić
mattea.dujic@bolnica-zadar.hr
Kontakt tel. (023) 505 – 274