Odjel za opće i pravne poslove

Home / O nama / Nezdravstvene službe i odjeli / Služba pravnih poslova / Odjel za opće i pravne poslove

Odjel za opće i pravne poslove

Odjel za opće i prave poslove obavlja i uređuje poslove iz područja uredskog poslovanja, opće i pravne poslove, upravne i stručne poslove za pripremu i održavanje sjednica upravnih i drugih tijela Bolnice. Sudjeluje u izradi općih i normativnih akata, odluka vezanih uz radno-pravne odnose, kao i ugovora koje Bolnica sklapa s drugim fizičkim i pravnim osobama a također Odjel obavlja poslove za prijavu, analizu i izvještavanje o svim nepravilnostima u poslovanju.

U djelokrugu rada Odjela za opće i pravne poslove je sastavljanje tužbi, odgovora i prigovora na tužbe, ovršnih prijedloga i ostalih podneskaka, dopisa i pismena za sud i nadležna tijela, izrada odluka vezanih za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa,  provođenje određenih mjere i radnji u skladu s metodologijom socijalnog rada i pozitivnim zakonskim propisima, a također unutar Odjela koordinira se rad protokola arhive i telefonske centrale.

Kontakt osobe

Viši stručni savjetnik pravne struke- Klaudija Gospić Smolić, dipl.iur.
tel: 505-164
e-mail: klaudija.gospic@bolnica-zadar.hr

Viši stručni savjetnik pravne struke – Anita Grbić, mag.iur.
tel: 505-348
e-mail: anita.grbic@bolnica-zadar.hr

Viši stručni savjetnik pravne struke – Kristina Vicković, mag.admin.publ.
tel: 505-118
e-mail: kristina.vickovic@bolnica-zadar.hr

Socijalni radnik – Petar Grancarić, mag.act.soc.
tel: 505-264
e-mail: petar.grancaric@bolnica-zadar.hr

Protokol
Referent protokola – Nevenka Sessa
tel: 505-258
e-mail: pisarnica@bolnica-zadar.hr

Referent protokola – Robertina Katić
tel: 505-801
e-mail: robertina.katic@bolnica-zadar.hr

Administrativni referent – Božidar Ojdanić

Telefonska centrala tel: 505-505
Portir bolnice tel: 505-209

Odgovorne osobe: