Služba pravnih poslova

Home / O nama / Nezdravstvene službe i odjeli / Služba pravnih poslova

Odjeli Službe za pravne poslove

Služba pravnih poslova obavlja poslove vezano uz područje primjene pravnih propisa i propisa iz područja radnog prava te brine o poštivanju svih zakonskih odredbi te općih i drugih akata Bolnice. Služba pravnih poslova zastupa Bolnicu u svim obvezno pravnim odnosima, općim i pravnim pitanjima te organizira, provodi i prati administrativno – organizacijske poslove iz područja službeničkih odnosa, poslove iz djelokruga socijalnog rada, zaštite na radu, uredskog poslovanja te drugih poslova.

Ustrojstvene jedinice

  • Odjel za opće i pravne poslove
  • Odjel za kadrovske poslove
  • Odjel zaštite na radu

Odgovorne osobe: