Odjel zaštite na radu

Odjel zaštite na radu

Odjel zaštite na radu organizira, vrši kontrolu  i provodi mjere sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o zaštiti od požara, Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i sukladno međunarodnim standardima i općim aktima. Obavještava odgovorne osobe o nedostacima u provođenju mjera zaštite na radu (ukoliko postoje) kao i o uređajima te daje prijedloge za njihovo saniranje.

Odjel se brine o provođenju rješenja institucije nadzora i podnosi izvješća u zadanim rokovima, osigurava čuvanje isprava o potrebnim edukacijama zaposlenika kao i prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenika, periodičnim pregledima sredstava za rad, instalacija, uređaja i radnih prostorija te ozljeda na radu, vrši osposobljavanje radnika za rad na siguran način i vodi evidenciju o zaposlenicima raspoređenim na radna mjesta s posebnim uvjetima rada te izrađuje plan aktivnosti i organizira vježbe evakuacije i spašavanja u slučaju izvanrednog događaja.

Kontakt

Rukovoditelj – Lucija Strmota, struč.spec.ing.sec.
tel: 505-323
e-mail: lucija.strmota@bolnica-zadar.hr

Viši stručni referent – Dragan Kaštela, ing.mech.
tel: 505-255
e-mali: zastita.na.radu@bolnica-zadar.hr

Viši stručni referent – Ante Mandić, mag.oec.
tel: 505-255,
e-mali: zastita.na.radu@bolnica-zadar.hr

 

Odgovorne osobe:

Nastavkom pregledavanja naših stranica pretpostavit ćemo da se slažete s prihvaćanjem kolačića. više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close