Odjel zaštite na radu

Odjel zaštite na radu

Odjel zaštite na radu organizira, vrši kontrolu  i provodi mjere sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o zaštiti od požara, Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i sukladno međunarodnim standardima i općim aktima. Obavještava odgovorne osobe o nedostacima u provođenju mjera zaštite na radu (ukoliko postoje) kao i o uređajima te daje prijedloge za njihovo saniranje.

Odjel se brine o provođenju rješenja institucije nadzora i podnosi izvješća u zadanim rokovima, osigurava čuvanje isprava o potrebnim edukacijama zaposlenika kao i prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenika, periodičnim pregledima sredstava za rad, instalacija, uređaja i radnih prostorija te ozljeda na radu, vrši osposobljavanje radnika za rad na siguran način i vodi evidenciju o zaposlenicima raspoređenim na radna mjesta s posebnim uvjetima rada te izrađuje plan aktivnosti i organizira vježbe evakuacije i spašavanja u slučaju izvanrednog događaja.

Kontakt

Rukovoditelj – Lucija Strmota, struč.spec.ing.sec.
tel: 505-323
e-mail: lucija.strmota@bolnica-zadar.hr

Viši stručni referent – Dragan Kaštela, ing.mech.
tel: 505-255
e-mali ob.bolnica.znr@gmail.com

Viši stručni referent – Josip Zubčić
tel: 505-255
e-mali ob.bolnica.znr@gmail.com