Ekonomsko-financijski poslovi

Home / O nama / Nezdravstvene službe i odjeli / Ekonomsko-financijski poslovi

Odjeli Službe za ekonomsko-financijske poslove

Služba za ekonomsko-financijske poslove organizira, nadzire i koordinira provedbu aktivnosti iz područja računovodstva, financija, nabave, planiranja, prodaje, kontrolinga i investicija. Na razini Službe za ekonomsko-financijske poslove organiziraju i koordiniraju se poslovi ustrojstvenih jedinica Odsjeka vezani uz izradu planskih dokumenata potrebnih za obavljanje zdravstvene djelatnosti, izradu ponude zdravstvenih djelatnosti, ugovaranje zdravstvene djelatnosti, izradu, donošenje i izvršavanje financijskog plana Bolnice, izradu, donošenje i izvršavanje plana nabave, provedbu javne i jednostavne nabave, te izradu redovnih i povremenih izvješća iz navedenih područja za potrebe upravljačkih tijela i poslovodstva Bolnice.

Osim toga, Služba za ekonomsko-financijske poslove organizira i koordinira provedbom i financijskim upravljanjem projekata financiranim iz EU fondova, kao i izradom i donošenjem plana nabave i financijskog plana EU projekata, te praćenja i koordinaciju izvršenja istih.

Služba koordinira financijsko upravljanje i kontrolu, odnosno sustav kojim se financijski učinci poslovanja OB Zadar usmjeravaju i kontroliraju tako da podupiru realizaciju zadanih ciljeva. Ključne osobe koje su odgovorne za to kako, na koji način i koliko učinkovito funkcioniraju sustavi financijskog upravljanja i kontrola je ravnatelj Opće bolnice Zadar, ali i čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica u okvirima svojih ovlasti i odgovornosti. Koordinaciju aktivnosti vezanih za financijsko upravljanje i kontrole na razini korisnika Bolnice operativno provodi ustrojstvena jedinica Odjel za ekonomsko financijske poslove.

Služba ima zadaću, između ostalog, biti potpora rukovoditeljima u preuzimanju upravljačke odgovornosti za financijske poslove.

Odgovorne osobe:

Radno vrijeme i adresa

Radnim danom od  07:00 do 15:00 sati , dnevni odmor od 10:00 do 10:30

Opća bolnica Zadar – Upravna zgrada 1 kat, Bože Peričića 5, 23000 Zadar