Upravljanje imovinom, prodaja, obračun i fakturiranje

Home / O nama / Nezdravstvene službe i odjeli / Ekonomsko-financijski poslovi / Upravljanje imovinom, prodaja, obračun i fakturiranje

Odjel za upravljanje imovinom, prodaju, obračun i fakturiranje

Odjel za upravljanje imovinom, prodaju, EU fondove, obračun i fakturiranje objedinjuje rad Odsjeka za obračun faktura i prijem – otpust pacijenata, Odsjeka bolničke administracije, te poslove vezane za prodaju , upravljanje imovinom i EU fondove.

Zadaća odsjeka je priprema dokumenata podatka i obrasca za izradu plana zdravstvene djelatnosti Službi i Odjela, izrada plana zdravstvene djelatnosti, koordinacija poslova u izradi ponude zdravstvene djelatnosti, praćenje propisa vezane za ugovaranje zdravstvenih usluga, osiguranje provedbe zakonskih propisa, ugovornih obveza i odluka iz osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja u sustavu obračuna i cijena usluga prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, te propisa i ugovornih obveza obračuna usluga zdravstvene zaštite privatnim osiguravateljima i pravnim osobama.

Unutar odsjeka se vrši organizacija tržišnog nastupa za dijagnostičko-terapijske postupke koji ne idu na teret HZZO-a, te u svrhu pružanja usluga pojedinačnih medicinskih usluga i programa za koje postoje kapaciteti i stručni djelatnici, ali i upravljanje imovinom koja se ne koristi u svrhu ostvarenja novih izvora prihoda.

U Odsjeku se prate natječaji te u suradnji s partnerima na lokalnoj razini priprema sva dokumentacija za prijavu na natječaje financirane iz sredstava EU. Vrši se kompletna koordinacija upravljanja, financijsko evidentiranje realizacije projekata financiranih iz EU sredstava po sklopljenim ugovorima.

Odjel za upravljanje imovinom, prodaju, obračun i fakturiranje

  • Kontakt
Vesna Zubčić, dipl. oec.

Kontakt tel. (023) 505 – 195

Odsjek bolničke administracije

  • Voditelj odsjeka
Vedrana Marić, bacc.oec.
vedrana.maric@bolnica-zadar.hr
Kontakt tel. (023) 505 – 351

Odsjek za obračun faktura i prijem – otpust pacijenata

  • Rukovoditelj odsjeka
Marija Demo, oec.

Kontakt tel. (023) 505 – 377

  • Ured za fakturiranje
Ivana Martinović

Kontakt tel. (023) 505 – 303

Antonija Ivanov

Kontakt tel. (023) 505 – 305

Ana Ružica Tadić

Kontakt tel. (023) 505 – 305

Prijemni ured

Tel.: 023/300-177
Fax.: 023/211-586

mail: prijem@bolnica-zadar.hr

Radno vrijeme:

Radnim danom:
– od 06:30 do 20:00 sati*;
Subotom:
-od 08:00 do 13:00 sati*
* (pauza: od 10:00 od 10:30 sati)