Kontakt

Home / O nama / Kontakt

Opća bolnica Zadar

Naziv: Opća bolnica Zadar
Adresa: Bože Peričića 5, 23000 Zadar
Vrsta subjekta: proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju
RKP: 34024
OIB: 11854878552
MBO: 00712990
IBAN: HR5924020061100879223

Poliklinika Opće bolnice Zadar

Naziv: Poliklinika Opće bolnice Zadar
Adresa: Ljudevita Posavskog 7, 23000 Zadar

Kontakt telefoni

Odjel koronarne jedinice ……………………………..505 122
Odjel za kardiologiju …………………………………..505 292
Odjel za nefologiju ……………………………………. 505 402
Odjel za gastroenterologiju ………………………… 505 448
Dnevna bolnica odjela za gastroenterologiju ….505 533
Odjel intenzivne internističke skrbi ……………….505 322
Odjel za hematologiju ……………………………….. 505 312
Odjel za endokrinologiju ……………………………..505 302
Odjel za hemodijalizu ……………………………….. 505 121
Odjel za pulmologiju …………………………………. 505 139
Dnevna bolnica odjela za pulmologiju …………. 505 309
Ambulanta za sistematske preglede branitelja. 505 581
Poliklinika pult službe za interne bolesti ………  505 218, 505 900
Kardiološka ambulanta ……………………………..  505 462
Kardiološki laboratorij ……………………………….. 505 246
Nefrološka ambulanta ………………………………. 505 153
Opća internistička ambulanta ……………………..505 916
Gastroenterološka ambulanta …………………… 505 107
Endokrinološka ambulanta ……………………….. 505 372
Hematološka ambulanta …………………………… 505 187
Dnevana bolnica Odjela za hematologiju ……. 505 315
Pulmološka ambulanta …………………………….. 505 344
Laboratorij za funkcionalno ispitivanje pluća… 505 536
Dermatološka ambulanta ………………………….. 505 262
Estetska ambulanta …………………………………. 505 284
Fototerapija …………………………………………….. 505 182

e-pošta: interna@bolnica-zadar.hr

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/sluzba-za-interne-bolesti/

Odjel za ortopediju i traumatologiju …………. 505 480
Odjel opće i dječje kirurgije …………………….. 505 283
Odjel abdominalne kirurgije ….. ………………..505 310
Odjel vaskularne kirurgije……………………….. 505 272
Odjel neurokirurgije ………………………………. 505 279
Odjel torakalne kirurgije ………………………… 505 353

 

e-pošta : kirurgija1@bolnica-zadar.hr, kirurgija1@net.hr

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/sluzba-za-kirurgiju/

Ambulanta poliklinike ginekologije …………….  505 150
Glavna medicinska sestra ………………………..   505 340
Odjel neonatologije …………………………………   505 212
Odjel patologije trudnoće   ………………………..  505 478
Odjel rodilišta  ………………………………………..  505 470
Odjel rađaonice   ………………………………….    505 190

e-pošta:  gin_obz@bolnica-zadar.hr

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/sluzba-za-ginekologiju-i-opstetriciju/

Pult ………………….. 505 326
Kirurška ambulanta ………….. 505 113
Opservacija ………………….. 505 161

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/centar-za-hitnu-medicinu-i-ohbp/

Specijalistička ambulanta ………..  505 334
Spec amb  liječnik …………………   505 360
Jedinica intenzivnog liječenja …… 505 290

e-mail: anesteziologija@bolnica-zadar.hr

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/anesteziologija-reanimatologija-i-intenzivna-medicina/

Ambulanta administrator ……. 505 032
Ambulanta med.ses. ………….. 505 030

e-pošta: fizioth.zd@gmail.com

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/fizikalna-medicina-i-rehabilitacija/

Odjel ………………… 505 390
Pripravnost …………… 091 3156 804

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/infektologija/

………………..    505-380
………………..    505-052

e-pošta: radiologijazd@yahoo.com

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/klinicka-radiologija/

info telefon  ………………….    505 787

e-pošta: obzlaboratorij@gmail.com

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/laboratorijska-dijagnostika/

Odjel za oftalmologiju i optometriju ……………. 505 210
Poliklinika prijemni pult odjela …. 505 138

e-pošt: oftalmologija@bolnica-zadar.hr

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/odjel-za-oftalmologiju-i-optometriju/

Odjel ……………………………. 505 393
Nuklearna medicina ……….. 505 888

 

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/onkologija-i-nuklearna-medicina/

Dežurni liječnik ……………. 091 4772 950
Odjel za ORL pult …………………. 505 417
Specijalistička ambulanta odjela ………………. 505 392

e-pošta: orlzadar@gmail.com

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/otorinolaringologija/

 

e-pošta: urologija.obzadar@gmail.com

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/urologija/

Pult poliklinike pedijatrije …………   505 225

e-pošta:  pedijatrija@bolnica-zadar.hr, logoped@bolnica-zadar.hr

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/pedijatrija/

Odjel ………………….. 505 250
Ambulanta …………………. 505 203

 

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/psihijatrija/

…………………   023 314 – 578
…………………   091 315 – 6810

 

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/bolnicka-ljekarna/