Kontakt

Home / O nama / Kontakt

Opća bolnica Zadar

Naziv: Opća bolnica Zadar
Adresa: Bože Peričića 5, 23000 Zadar
Vrsta subjekta: Proračunski korisnik državnog proračuna
RKP: 34024
OIB: 11854878552
MBS: 060166752
IBAN: HR5924020061100879223

Poliklinika Opće bolnice Zadar

Naziv: Poliklinika Opće bolnice Zadar
Adresa: Ljudevita Posavskog 7, 23000 Zadar

Kontakt telefoni

Glavna sestra Službe za interne bolesti                       505-120

 

Odjel za koronarnu skrb                                                   505-122
Odjel za kardiologiju                                                         505-292
Odjel za nefrologiju                                                          505-402
Odjel za gastroenterologiju                                             505- 448

Odjel intenzivne internističke skrbi                                  505-322

Odjel za hematologiju                                                      505-312

Odjel za endokrinologiju                                                  505-302
Odjel za pulmologiju                                                        505-139

Odjel za hemodijalizu                                                      505-121

Ambulanta za peritonejsku dijalizu                                 505-366

Dnevna bolnica gastroenterologije                                 505- 533
Dnevna bolnica pulmologije                                           505-309

Dnevana bolnica hematologije                                      505-315

Dnevna endokrinologije                                                  505-710

Dnevna bolnica kardiologije                                           505-679

Dnevna bolnica imunologije i reumatologije                   505-315

Poliklinika šalter Službe za interne bolesti                    505-218, 505-919, 505-208

Kardiološka ambulanta                                                   505-462

Ambulanta za ergometriju, UZV i holter                          505-246
Kardiološki laboratorij                                                     505-246
Nefrološka ambulanta                                                     505-153
Opća internistička ambulanta                                         505-916

Imunološko-reumatološka ambulanta                           505-916
Gastroenterološka ambulanta                                        505-170
Endokrinološko – dijabetička ambulanta                        505-372
Hematološka ambulanta                                                505-187
Pulmološka ambulanta                                                    505-344
Laboratorij za funkcionalno ispitivanje pluća                   505-536
Dermatološka ambulanta                                                 505-262
Estetska ambulanta                                                          505-284

 

Ambulanta za sistematske preglede branitelja           505-581

e-pošta: interna@bolnica-zadar.hr

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/sluzba-za-interne-bolesti/

Odjel za ortopediju i traumatologiju …………. 505 480
Odjel opće i dječje kirurgije …………………….. 505 283
Odjel abdominalne kirurgije ….. ………………..505 310
Odjel vaskularne kirurgije……………………….. 505 272
Odjel neurokirurgije ………………………………. 505 279
Odjel torakalne kirurgije ………………………… 505 353

 

e-pošta : kirurgija1@bolnica-zadar.hr, kirurgija1@net.hr

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/sluzba-za-kirurgiju/

Ambulanta poliklinike ginekologije …………….  505 150
Glavna medicinska sestra ………………………..   505 340
Odjel neonatologije …………………………………   505 212
Odjel patologije trudnoće   ………………………..  505 478
Odjel rodilišta  ………………………………………..  505 470
Odjel rađaonice   ………………………………….    505 190

e-pošta:  gin_obz@bolnica-zadar.hr

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/sluzba-za-ginekologiju-i-opstetriciju/

Pult ………………….. 505 326
Kirurška ambulanta ………….. 505 113
Opservacija ………………….. 505 161

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/centar-za-hitnu-medicinu-i-ohbp/

Specijalistička ambulanta ………..  505 334
Spec amb  liječnik …………………   505 360
Jedinica intenzivnog liječenja …… 505 290

e-mail: anesteziologija@bolnica-zadar.hr

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/anesteziologija-reanimatologija-i-intenzivna-medicina/

Ambulanta administrator ……. 505 032
Ambulanta med.ses. ………….. 505 030

e-pošta: fizioth.zd@gmail.com

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/fizikalna-medicina-i-rehabilitacija/

Odjel ………………… 505 390
Pripravnost …………… 091 3156 804

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/infektologija/

………………..    505-380
………………..    505-052

e-pošta: radiologijazd@yahoo.com

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/klinicka-radiologija/

info telefon  ………………….    505 787

e-pošta: laboratorij@bolnica-zadar.hr

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/laboratorijska-dijagnostika/

Odjel za oftalmologiju i optometriju ……………. 505 210
Poliklinika prijemni pult odjela …. 505 138

e-pošt: oftalmologija@bolnica-zadar.hr

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/odjel-za-oftalmologiju-i-optometriju/

Odjel ……………………………. 505 393
Nuklearna medicina ……….. 505 888

 

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/onkologija-i-nuklearna-medicina/

Dežurni liječnik ……………. 091 4772 950
Odjel za ORL pult …………………. 505 417
Specijalistička ambulanta odjela ………………. 505 392

e-pošta: orlzadar@gmail.com

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/otorinolaringologija/

 

e-pošta: urologija.obzadar@gmail.com

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/urologija/

Pult poliklinike pedijatrije …………   505 225

e-pošta:  pedijatrija@bolnica-zadar.hr, logoped@bolnica-zadar.hr

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/pedijatrija/

Odjel ………………….. 505 250
Ambulanta …………………. 505 203

 

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/psihijatrija/

…………………   023 314 – 578
…………………   091 315 – 6810

 

web: https://www.bolnica-zadar.hr/sluzbe-i-odjeli/bolnicka-ljekarna/