Neurologija

Home / Službe i odjeli / Neurologija

Odjel za neurologiju

Odjel za neurologiju bavi se dijagnosticiranjem i liječenjem različitih neuroloških bolesti. Na odjelu se pružaju različite vrste usluga koje omogućuju kompletnu neurološku dijagnostiku i liječenje. Uz neurološku specijalističku ekspertizu na odjelu se primjenjuje trombolitička terapija akutnog ishemijskog moždanog udara, a u polikliničkom dijelu obavljaju se ambulantni neurološki pregledi i dijagnostička obrada: elektroencefalografija s metodama aktivacije – EEG, elektromioneurografija s mjerenjem maksimalne brzine provođenja perifernih živaca – EMNG, color Doppler (ultrazvučni pregled krvnih žila vrata), transkranijski color Doppler – TCD. Dio bolesnika obrađuje se i liječi u dnevnoj bolnici koja radi u sklopu Odjela, a osim dijagnostičke obrade u njoj se primjenjuju i terapijski postupci.

e-mail

neurologija.zadar@gmail.com  – za informacije o stanju pacijenta koji su hospitalizirani

dnevna.neurologija@gmail.com – za upite vezano uz Dnevnu bolnicu neurologije

ambulanta.neurologija@gmail.com – za naručivanje pacijenata na pretrage, A5 konzultacije

ante.tolic.neurologija@gmail.com –  za konzultacije s dr. Ante Tolić,  A5 konzultacije

 

Informacije:

Radno vrijeme ambulanti: 08:30 – 14:00 sati;

Pauza za dnevni odmor:

 • Od 11:00h – 11:30h (neurološke ambulante)
 • Od 10:30h – 11:00h (laboratorij za kliničku neurofiziologiju)

Sve narudžbe za preglede u dnevnoj bolnici, neurološkoj ambulanti kao i za neurološke pretrage (EEG,TCD,CDFI,EMNG,VEP) mogu se obaviti telefonskim putem u periodu od 12:00-14:30 i to na sljedeće brojeve:
za neurološki pregled 023/505-106
za neurološke pretrage 023/505-492
za dnevnu bolnicu 023/505-020

 

Informacije o pacijentima primljenim na odjel mogu se dobiti u vremenu od 14:30 – 15:00 sati na kontakt broj: (023) 505 – 260

Dozvoljeno vrijeme posjeta na odjelu: 15:00 – 17:00 sati

Dozvoljeno vrijeme posjeta u jedinici pojačanog nadzora: 15:00 – 16:00 sati

Stacionarna djelatnost

 • Odjelna neurološka ambulanta
 • Odsjek za cerebrovaskularna oboljenja
 • Pododsjek za neurološku intenzivnu skrb
 • Odsjek za opću neurologiju

Polikliničko-konzilijarna djelatnost

 • Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti
 • Opća neurološka ambulanta
 • Ambulanta za epilepsiju
 • Ambulanta za demijelinizirajuće bolesti
 • Ambulanta za neuroimunologiju i neuroonkologiju
 • Ambulanta za evocirane potencijale
 • Ambulanta za doppler karotida
 • Neurološka dijagnostika – TCD
 • Neurološka dijagnostika – EMG
 • Neurološka dijagnostika – EEG
 • Dnevna bolnica neurologije

Odgovorne osobe:

doc. dr. sc. Anamarija Mrđen, dr. med.

doc. dr. sc. Anamarija Mrđen, dr. med.

Voditelj odjela

Rođena je 1962. godine u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu, a 1981. godine upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem diplomira 1987. godine. Nakon položenog stručnog ispita, od veljače 1989. godine zaposlena je u Općoj bolnici Zadar, a posljednjih jedanaest godina radi na poslovima i zadacima voditeljice Odjela za Neurologiju i kliničku neurofiziologiju.