Neurologija

Home / Službe i odjeli / Neurologija

Odjel za neurologiju

Odjel za neurologiju bavi se dijagnosticiranjem i liječenjem različitih neuroloških bolesti. Na odjelu se pružaju različite vrste usluga koje omogućuju kompletnu neurološku dijagnostiku i liječenje. Uz neurološku specijalističku ekspertizu na odjelu se primjenjuje trombolitička terapija akutnog ishemijskog moždanog udara, a u polikliničkom dijelu obavljaju se ambulantni neurološki pregledi i dijagnostička obrada: elektroencefalografija s metodama aktivacije – EEG, elektromioneurografija s mjerenjem maksimalne brzine provođenja perifernih živaca – EMNG, color Doppler (ultrazvučni pregled krvnih žila vrata), transkranijski color Doppler – TCD. Dio bolesnika obrađuje se i liječi u dnevnoj bolnici koja radi u sklopu Odjela, a osim dijagnostičke obrade u njoj se primjenjuju i terapijski postupci.

e-mail

neurologija.zadar@gmail.com  – za informacije o stanju pacijenta koji su hospitalizirani

dnevna.neurologija@gmail.com – za upite vezano uz Dnevnu bolnicu neurologije

ambulanta.neurologija@gmail.com – za naručivanje pacijenata na pretrage, A5 konzultacije

stipe.skara.neurologija@gmail.com – za konzultacije s dr. Stipe Škara,  A5 konzultacije

katarina.colak.neurologija@gmail.com –  za konzultacije s dr. Katarina Čolak,  A5 konzultacije

ante.tolic.neurologija@gmail.com –  za konzultacije s dr. Ante Tolić,  A5 konzultacije

neuro.miletic@gmail.com –  za konzultacije s dr. Ivan Miletić,  A5 konzultacije

Informacije:

Radno vrijeme ambulanti: 08:30 – 14:00 sati;

Pauza za dnevni odmor:

 • Od 11:00h – 11:30h (neurološke ambulante)
 • Od 10:30h – 11:00h (laboratorij za kliničku neurofiziologiju)

Laboratorij za kliničku neurofiziologiju (EEG, TCD, VEP, BEAR )

– za kontrolne preglede pacijenti se upisuju zadnji tjedan u tekućem mjesecu (odnosi se na pacijente koji su na listama čekanja).

– za color doppler carotida i EMNG pacijenti se upisuju zadnji tjedan u tekućem mjesecu (upisi se odnose za pacijente koji su na listama čekanja).

Upisivanje pacijenata i naručivanje osobno od 08:00 – 12:00 sati ili na kontakt broj tel.: (023) 505 – 492 uz poslanu uputnicu obavezno na fax (023) 211 – 586 ili putem e-maila (listecekanja@bolnica-zadar.hr)

Neurološka ambulanta

– za prvi neurološki pregled pacijenti se upisuju svakim radnim danom.

– za kontrolne preglede pacijenti se upisuju zadnji tjedan u tekućem mjesecu (odnosi se na pacijente koji su na listama čekanja).

Upisivanje pacijenata i naručivanje osobno od 08:00 – 12:00 sati ili na kontakt broj tel.: (023) 505 – 106 uz poslanu uputnicu obavezno na fax (023) 211 – 586 ili putem e-maila (listecekanja@bolnica-zadar.hr)

Informacije o pacijentima primljenim na odjel mogu se dobiti u vremenu od 14:30 – 15:00 sati na kontakt broj: (023) 505 – 260

Dozvoljeno vrijeme posjeta na odjelu: 15:00 – 17:00 sati

Dozvoljeno vrijeme posjeta u jedinici pojačanog nadzora: 15:00 – 16:00 sati

Stacionarna djelatnost

 • Odjelna neurološka ambulanta
 • Odsjek za cerebrovaskularna oboljenja
 • Pododsjek za neurološku intenzivnu skrb
 • Odsjek za opću neurologiju

Polikliničko-konzilijarna djelatnost

 • Ambulanta za cerebrovaskularne bolesti
 • Opća neurološka ambulanta
 • Ambulanta za epilepsiju
 • Ambulanta za demijelinizirajuće bolesti
 • Ambulanta za neuroimunologiju i neuroonkologiju
 • Ambulanta za evocirane potencijale
 • Ambulanta za doppler karotida
 • Neurološka dijagnostika – TCD
 • Neurološka dijagnostika – EMG
 • Neurološka dijagnostika – EEG
 • Dnevna bolnica neurologije

Odgovorne osobe:

doc. dr. sc. Anamarija Mrđen, dr. med.

Rođena je 1962. godine u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu, a 1981. godine upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem diplomira 1987. godine. Nakon položenog stručnog ispita, od veljače 1989. godine zaposlena je u Općoj bolnici Zadar, a posljednjih jedanaest godina radi na poslovima i zadacima voditeljice Odjela za Neurologiju i kliničku neurofiziologiju.

Nastavkom pregledavanja naših stranica pretpostavit ćemo da se slažete s prihvaćanjem kolačića. više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close