Zakoni, propisi i akti

Home / O nama / Zakoni, propisi i akti

Zakoni, propisi i akti

Djelatnosti iz područja rada Opće bolnice Zadar regulirani su osnovnim zakonskim propisima
Prava i dužnosti zdravstvenih radnika

Prava i dužnosti zdravstvenih radnika ponajprije su regulirana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a na druga pitanja u vezi s profesionalnim obavljanjem zdravstvene djelatnosti koja navedeni zakon ne uređuje, primjenjuju se odredbe posebnih zakona o profesijama u zdravstvu:

Financijsko poslovanje

neposredno je regulirano osnovnim zakonskim propisima, a posljedično financijsko izvještavanje temelji se na primjeni:

  • Ugovornog odnosa s HZZO-om i ostalih zakonskih propisa, te interne odluke, mjere i aktivnosti uprava zdravstvenih ustanova poput: Pravilnika o rashodu daljnjem postupanju s rashodovanom imovinom; Procedura evidencija o odrađenom prekovremenom radudjelatnika; Procedura o stvaranju ugovornih obveza; Procedura likvidiranja računa; Procedura evidentiranja i obračuna odrađenog rada i sl.

Akti Opće bolnice Zadar

Statut Opće bolnice Zadar
PRAVILNICI