Tehnički poslovi i higijena prostora

Home / O nama / Nezdravstvene službe i odjeli / Tehnički poslovi i higijena prostora

Odjel za tehničke poslove i higijenu prostora

Odjel za tehničke poslove i higijenu bolničkih prostora organizira, nadzire i koordinira provedbu djelatnosti održavanja zgrada, servisiranja opreme i bolničkih instalacija, održavanje energetskih postrojenja, izgradnje i uređenja prostora, projektiranja i tehničkog savjetovanja, planiranja nabave usluga, radova i ulaganja, opskrba energentima, nadzor i kontrola, održavanje i zaštita okoliša, čišćenje i higijena bolničkih prostora, zbrinjavanje i obrada bolničkog otpada.

Aktivnosti u obavljanju djelatnosti održavanja su od zaprimanja prijave kvara s odjela preko obrade korisničke prijave kroz efikasnu komunikaciju do rješavanja i izvještavanja o statusu prijave. Rad Odjela za tehničke poslove organiziran je tako da sve djelatnosti koje su navedene kontinuirano prate i primjenjuju nove tehnologije te planiraju unaprijeđenje kroz vlastito djelovanje. Čišćenje i održavanje higijene bolničkih prostora se provodi primjenjujući suvremene organizacijske i metodološke pristupe sukladno nacionalnim standardima čišćenja.

Osim toga, Odjel za tehničke poslove sudjeluje u koordinaciji, provedbi i praćenju projekata financiranim iz EU fondova, kao i izradom projektnih zadataka i dokumentacije za prijavu za financiranje EU projekata.

Odsjek za poslove tekućeg održavanja
Odsjek za održavanje bolničkog okoliša i gospodarenje otpadom
Odsjek za higijenu bolničkih prostora

Antonija Jurić, bacc.med.techn.  e- pošta: antonija.juric@bolnica-zadar.hr

Odgovorne osobe