Osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Home / O nama / Ravnateljstvo / Osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Ustrojstvene jedinice

 • Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
 • Jedinica za kontrolu bolničkih infekcija
 • Jedinica za klinička ispitivanja
 • Znanstvena jedinica

Odgovorne osobe:

Informacije:

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u OB Zadar ustrojena je 2011. godine zbog potrebe izgradnje sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, sukladno članku 9. stavak 2. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/2011). Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite prikuplja, obrađuje, raspoređuje i čuva podatke o provjeri kvalitete zdravstvene zaštite, obavlja i druge stručne i administrativne poslove vezano za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u Ustanovi.

U OB Zadar djeluje Povjerenstvo za kvalitetu koje provodi sljedeće poslove:

 • aktivnosti vezano za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite,
 • aktivnosti vezano za uspostavu sustava sigurnosti pacijenta,
 • procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima zdravstvene ustanove,
 • provodi aktivnosti vezano uz pripreme za akreditacijski postupak,
 • predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite,
 • surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Uspostava obveznog sustava kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite trebala bi se ostvarivati primjenom jedinstvenoga sustava standarda kvalitete zdravstvene zaštite propisanog Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11).

Standardi kvalitete zdravstvene zaštite su:

 1. Neprekidno poboljšanje kvalitete kliničkih i nekliničkih postupaka
 2. Sigurnost pacijenata i osoblja
 3. Medicinska dokumentacija
 4. Prava i iskustva pacijenata, zadovoljstvo osoblja
 5. Kontrola infekcija
 6. Smrtni slučajevi i obdukcija
 7. Praćenje nuspojava lijekova i štetnih događaja vezanih uz medicinske proizvode
 8. Unutarnja ocjena
 9. Nadzor sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite.
Medicinska sestra za kontrolu kvalitete: Kristina Bačkov, mag.med.tech.
Kontakt tel.: (023) 505 – 319

Kontrola infekcija (KI) u Općoj bolnici Zadar se provodi sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima. U Općoj bolnici Zadar je ustrojena Jedinica za kontrolu bolničkih infekcija, a koja djeluje preko Tima za kontrolu bolničkih infekcija, te preko Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Kontrola infekcija uključuje implementaciju programa za prevenciju i kontrolu infekcija, organizaciju i načela kontrole infekcija, a kako bi se izbjegli izvori i prijenos infekcija i prenosivih bolesti.

OSOBLJE ZA PREVENCIJU I KONTROLU BOLNIČKIH INFEKCIJA
Liječnik za kontrolu bolničkih infekcija: Prof.dr.sc. Boris Dželalija, dr.med., spec.infektolog
Kontakt broj: 023/505-102
Medicinska sestra za kontrolu bolničkih infekcija: Ines Leto, mag.med.techn.
Kontakt broj: 023/505- 117

e-mail:

koordinator rada Znanstvene jedinice – prof.dr.sc. Neven Skitarelić, dr.med.

 

 • Bolnička knjižnica

Voditelj stručne knjižnice: 
Robert Nezirović, prof., dipl.knjiž.

E-mail: opca-bolnica-zadar@zd.t-com.hr
Tel.: 023/315-508; 505-270

Stručna knjižnica OB Zadar nalazi se iza zgrade tzv. Stare interne (iznad nove bolničke kuhinje). Na raspolaganju je svom unutarnjem osoblju (liječnici i medicinske sestre), te polaznicima Studija sestrinstva. Navedenim korisnicima pružamo usluge posudbe stručnih knjiga i časopisa, te pretraživanja stručnih članaka u bazi Medline, te sučeljima Ovid i Sciencedirect. Članke koji ni na koji način nisu dostupni nabavljamo preko British library na plaćanje, ali i međuknjižničnom posudbom (besplatno).

Na raspolaganju korisnicima je i čitaonica s 4 čitača mjesta i dva računala. Radno vrijeme stručne knjižnice je ponedjeljak-petak od 07-15 h.

U okviru stručne knjižnice ob zadar nalaze se i dvije predavaonice s po 48 sjedećih mjesta u kojima se u jutarnjim satima povremeno održavaju stručna predavanja za liječnike i medicinske sestre, a u popodnevnim satima,redovito nastava za studente sestrinstva (2. I 3. Godina), te povremeno, u večernjim satima tečajevi za trudnice.

 

Opća bolnica Zadar od 1969.godine izdaje stručni časopis „Medica Jadertina“. Časopis izlazi u dva dvobroja ili četiri pojedinačna broja godišnje. Izdavanje sufinancira i MZOŠ, na čije natječaje se uredništvo časopisa redovito prijavljuje.

MEDICA JADERATINA