Osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Home / O nama / Ravnateljstvo / Osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Ustrojstvene jedinice

 • Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
 • Jedinica za kontrolu bolničkih infekcija
 • Jedinica za klinička ispitivanja
 • Znanstvena jedinica

Odgovorne osobe:

Informacije:

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u OB Zadar ustrojena je 2011. godine zbog potrebe izgradnje sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, sukladno članku 9. stavak 2. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/2011). Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite prikuplja, obrađuje, raspoređuje i čuva podatke o provjeri kvalitete zdravstvene zaštite, obavlja i druge stručne i administrativne poslove vezano za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u Ustanovi.

U OB Zadar djeluje Povjerenstvo za kvalitetu koje provodi sljedeće poslove:

 • aktivnosti vezano za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite,
 • aktivnosti vezano za uspostavu sustava sigurnosti pacijenta,
 • procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima zdravstvene ustanove,
 • provodi aktivnosti vezano uz pripreme za akreditacijski postupak,
 • predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite,
 • surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Uspostava obveznog sustava kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite trebala bi se ostvarivati primjenom jedinstvenoga sustava standarda kvalitete zdravstvene zaštite propisanog Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11).

Standardi kvalitete zdravstvene zaštite su:

 1. Neprekidno poboljšanje kvalitete kliničkih i nekliničkih postupaka
 2. Sigurnost pacijenata i osoblja
 3. Medicinska dokumentacija
 4. Prava i iskustva pacijenata, zadovoljstvo osoblja
 5. Kontrola infekcija
 6. Smrtni slučajevi i obdukcija
 7. Praćenje nuspojava lijekova i štetnih događaja vezanih uz medicinske proizvode
 8. Unutarnja ocjena
 9. Nadzor sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite.
Medicinska sestra za kontrolu kvalitete: Emila Peroš, mag.med.tech.
Kontakt tel.: (023) 505 – 319

Kontrola infekcija (KI) u Općoj bolnici Zadar se provodi sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima. U Općoj bolnici Zadar je ustrojena Jedinica za kontrolu bolničkih infekcija, a koja djeluje preko Tima za kontrolu bolničkih infekcija, te preko Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Kontrola infekcija uključuje implementaciju programa za prevenciju i kontrolu infekcija, organizaciju i načela kontrole infekcija, a kako bi se izbjegli izvori i prijenos infekcija i prenosivih bolesti.

OSOBLJE ZA PREVENCIJU I KONTROLU BOLNIČKIH INFEKCIJA
Liječnik za kontrolu bolničkih infekcija: Prof.dr.sc. Boris Dželalija, dr.med., spec.infektolog
Kontakt broj: 023/505-102
Medicinska sestra za kontrolu bolničkih infekcija: Ines Leto, mag.med.techn.
Kontakt broj: 023/505- 117

e-mail:

koordinator rada Znanstvene jedinice – prof.dr.sc. Neven Skitarelić, dr.med.

 

 • Bolnička knjižnica

Voditelj stručne knjižnice: 
Robert Nezirović, prof., dipl.knjiž.

E-mail: opca-bolnica-zadar@zd.t-com.hr
Tel.: 023/315-508; 505-270

Stručna knjižnica OB Zadar nalazi se iza zgrade tzv. Stare interne (iznad nove bolničke kuhinje). Na raspolaganju je svom unutarnjem osoblju (liječnici i medicinske sestre), te polaznicima Studija sestrinstva. Navedenim korisnicima pružamo usluge posudbe stručnih knjiga i časopisa, te pretraživanja stručnih članaka u bazi Medline, te sučeljima Ovid i Sciencedirect. Članke koji ni na koji način nisu dostupni nabavljamo preko British library na plaćanje, ali i međuknjižničnom posudbom (besplatno).

Na raspolaganju korisnicima je i čitaonica s 4 čitača mjesta i dva računala. Radno vrijeme stručne knjižnice je ponedjeljak-petak od 07-15 h.

U okviru stručne knjižnice ob zadar nalaze se i dvije predavaonice s po 48 sjedećih mjesta u kojima se u jutarnjim satima povremeno održavaju stručna predavanja za liječnike i medicinske sestre, a u popodnevnim satima,redovito nastava za studente sestrinstva (2. I 3. Godina), te povremeno, u večernjim satima tečajevi za trudnice.

 

Opća bolnica Zadar od 1969.godine izdaje stručni časopis „Medica Jadertina“. Časopis izlazi u dva dvobroja ili četiri pojedinačna broja godišnje. Izdavanje sufinancira i MZOŠ, na čije natječaje se uredništvo časopisa redovito prijavljuje.

MEDICA JADERATINA

 

Nastavkom pregledavanja naših stranica pretpostavit ćemo da se slažete s prihvaćanjem kolačića. više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close