Javna nabava – Natječaji

Home / Aktualnosti / Javna nabava – Natječaji

Opći akt za provođenje postupaka jednostavne nabave

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:
  • SAS-VEKTOR d.d. u stečaju, OIB: 75167549515Poslovna zona Grabi b.b., 23241, Poličnik
  •  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR, OIB: 30765863795,Ljudevita Posavskog 7a, 23000 Zadar

Evidencija bagatelne nabave

Evidencija jednostavne nabave manje od 20.000,00 kn (bez PDV-a) za 2022. godinu
Evidencija jednostavne nabave manje od 20.000,00 kn (bez PDV-a) za 2021. godinu
Evidencija jednostavne nabave manje od 20.000,00 kn (bez PDV-a) za 2020. godinu

Pozivi na dostavu ponuda

Kemikalije

Odluka o provedbi nabave – Kemikalije Poziv na dostavu ponuda – Kemikalije PRILOG OBRAZAC specifikacija predmeta nabave TROSKOVNIK grupa 1 PRILOG 5 OBRAZAC specifikacija predmeta nabave TROSKOVNIK grupa 2 PRILOG 5 OBRAZAC specifikacija predmeta nabave TROSKOVNIK grupa 3

Više

Uređaji i instrumenti za operacione sale

Odluka o pocetku postupka jed POZIV. Dostava ponuda (12-JN-24) Prilog 3 obrazac specifikacija predmeta nabave troskovnik grupa – 1 Prilog 3 obrazac specifikacija predmeta nabave troskovnik grupa – 2 Prilog_1. Obrazac_ponudbeni_list Prilog_2. Obrazac_ESPD

Više