Anketa iskustva pacijenata o pruženoj zdravstvenoj skrbi

Poštovani,

zadovoljstvo i iskustvo bolesnika zdravstvenom skrbi važan je indikator kvalitete zdravstvene skrbi. U svrhu procjene i poboljšanja kvalitete pružene zdravstvene skrbi pripremili smo anketni upitnik koji propituje Vaše mišljenje, stavove i iskustvo o kvaliteti skrbi koja Vam je pružena tijekom boravka/posjete u OB Zadar. Bili bismo Vam zahvalini da izdvojite malo vremena, te isti ispunite.

Ispunjavanje anketnog upitnika je anonimno i dobrovoljno. Ispunjavanjem potvrđujete svoju suglasnost da se dobiveni rezultati, statistički obrađeni mogu prezentirati u javnosti ili publicirati kako biste s istima bili upoznati.

Ako prihvaćate gore navedeno, molimo pažljivo ispunite anketni upitnik, te označite po jedan od ponuđenih odgovora za svako pitanje koje po Vašem mišljenju najbolje odgovara Vašem iskustvu.