Odjel za kadrovske poslove

Odjel za kadrovske poslove

Odjel za kadrovske poslove  vodi kadrovsku evidenciju svih zaposlenih osoba i provodi analizu radnih mjesta, provodi postupak objave natječaja za zaposlenje, prikuplja zamolbe za posao te organizira testiranja i razgovore za posao, obavlja sve poslove vezane za zasnivanje, prestanak i promjenu radnog odnosa, prijavu i odjavu svih promjena radnika i članova njihovih obitelji na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Odjel vodi, izrađuje i koordinira pravnu i opću dokumentaciju, evidenciju, rješenja, razne ugovore, odluke i druge akte iz nadležnosti Službe, riješava zahtjeve vezane za ostvarivanje svih materijalnih prava radnika, zaprima, provjerava i dostavlja odgovore na upite i medicinsku dokumentaciju sudovima i drugim državnim tijelima kao i građanima

Kontakt

Viši upravni referent – Sanda Mohenski, bacc.iur.
tel: 505-550
e-mail: sanda.mohenski@bolnica-zadar.hr

Upravni referent – Ana Petrić
tel: 505-217
e-mail: ana.petric@bolnica-zadar.hr