Nabava, investicije, EU fondovi

Odjel za nabavu, investicije i EU fondove

 

Na razini Odsjeka organiziraju se i provode sve pripremne radnje za utvrđivanje potreba za nabavom roba, radova i usluga vezanih uz obavljanje bolničke djelatnosti kao i praćenje te implementaciju izmjena i organiziranje provedbe zakonskih propisa kojima se definiraju djelatnosti iz područja nadležnosti s posebnim naglaskom na Zakon o javnoj nabavi. U suradnji s rukovoditeljima ostalih Službi i Odjela izrađuje se nacrt Plana potreba za robama, radovima i uslugama, objedinjuju se svi zahtjevi, vrši se procjena vrijednosti roba, radova i usluga za obavljanje djelatnosti te se sastavlja i izrađuje Plan nabave. Na razini Odjela obavljaju se poslovi analize i kontrole izvršenja te praćenja izvršenja Plana nabave i poduzimaju aktivnosti za pravodobnu realizaciju Plana nabave. Osim toga, na razini Odsjeka organiziraju se i obavljaju poslovi pripreme i izrade plana jednostavnih nabava, poslovi praćenja, kontrole jednostavnih nabavki te usuglašava plan javne nabave i plan jednostavnih nabava sa financijskim planom.

Odgovorne osobe

Javna nabava

Viši referent javne nabave:

Frane Miočić, bacc. oec.

Kontakt tel. (023) 505 – 232

Viši stručni savjetnik za javnu nabavu:

Moreta Pikunić, bacc. oec.

Kontakt tel. (023) 505 – 535

Viši stručni savjetnik za poslove planiranja i praćenja izvršenja:
Duje Mitrović, mag. oec.

Kontakt tel. (023) 505 – 800

  • Referent nabave
Darinko Mustać

Kontakt tel. (023) 505 – 476

Ured za EU fondove

  • Viši stručni savjetnik za EU fondove
Marko Mašina, univ. spec. oec.

Kontakt tel. (023) 505 – 700

Toni Dujić, mag. oec.

Kontakt tel. (023) 505 – 700