Laboratorijska dijagnostika

Home / Službe i odjeli / Laboratorijska dijagnostika

Odjel za laboratorijsku dijagnostiku

Medicinsko-biokemijska djelatnost jest jedna od zdravstvenih dijagnostičkih djelatnosti koje analiziraju biološki materijal (krv, mokraća, stanica, likvor) sa svrhom ranog otkrivanja bolesti, prepoznavanja rizičnih čimbenika bolesti, postavljanja dijagnoze, praćenja tijeka liječenja i ishoda bolesti. Medicinsko-biokemijska djelatnost pruža laboratorijske zdravstvene usluge na razini primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Medicinsko-biokemijski laboratorij podijeljen je na podjedinice za Hitnu laboratorijsku dijagnostiku, Medicinsku biokemiju, Imunokemiju, Hematologiju, Koagulaciju i Molekularnu dijagnostiku.

E-pošta:

obzlab.salter@gmail.com

Informacije:

Vađenje krvi:

od 06.30 – 09.00 h (na redomatu dostupno 200 brojeva)

redomat se pali u 6.30 sati

upis na šalteru od 6.30 sati
– za potrebe hitnih pretraga, bolničkih odjela i prijema radimo od 00.00 do 24.00 sati

– subotom, nedjeljom i blagdanom radi isključivo
Odsjek za hitnu laboratorijsku dijagnostiku.

TELEFONSKE INFORMACIJE:

Radnim danom od 12.00 – 14.00h

tel: 023 505 787

Podizanje nalaza:            

Radnim danom od 15.00 – 20.00 sati

Nalazi za koje su uputnice poslane elektronskim putem, podižu se u liječničkoj ordinaciji

  • Telefon: 023 505 787
  • Radnim danom od 12.00 – 14.00h

Odgovorne osobe: