Psihijatrija

Home / Službe i odjeli / Psihijatrija

Odjel za psihijatriju

Psihijatrija (grčki psyche – duša, iatrea – liječenje) je grana medicine koja se bavi zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja te otkrivanjem i liječenjem psihičkih poremećaja. Odjel za psihijatriju Opće bolnice Zadar organizacijski se sastoji od stacionarnog dijela – Odjela, specijalističkih psihijatrijski ambulanti, ambulante psihologa, dnevne bolnice i hitne odjelne ambulante. Smješten je na 4. katu u zajedničkoj zgradi s djelatnostima sterilizacije, kirurgije – neurokirurgije, interne – hemodijalize i neurologije. Odjel ima 24 bolesnička kreveta smještena u 7 soba. Odjel je akutnog zatvorenog tipa, na kojem se liječe osobe s psihičkim poremećajima u dobnoj skupini  iznad 18 godina starosti, a rad s pacijentima obavlja se po načelu suvremene psihofarmakoterapije uz psiho i sociodinamski pristup koji se odvija kroz rad terapijske zajednice, individualnu i grupnu psihoterapiju. Dnevna bolnica provodi liječenje grupa neuroza i psihoza. Djeca i adolescenti do 18-te godine starosti koji zahtijevaju bolničku skrb i diferentno psihijatrijsko liječenje upućuju se u specijalizirane ustanove za liječenje psihičkih poremećaja djece i mladih u Zagrebu.

Stacionarna djelatnost

  • Akutni zatvoreni odjel

Polikliničko-konzilijarna djelatnost

  • Dnevna bolnica
  • Hitna psihijatrijska ambulanta
  • Psihijatrijska ambulanta
  • Ambulanta za psihoterapiju
  • Ambulanta za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju
  • Ambulanta za alkoholizam i druge ovisnosti
  • Ambulanta za psihoonkologiju
  • Ambulanta za psihologiju

Informacije:

Hitna psihijatrijska ambulanta

radnim danom od 00.00 – 24.00 h

Psihijatrijska ambulanta

radnim danom od 07.00 – 15.00 h

Ambulanta za psihoterapiju

Ponedjeljkom i četvrtkom ujutro, srijedom poslijepodne

Ambulanta za dječju i adolescentnu psihoterapiju

utorkom i srijedom poslijepodne

Ambulanta za alkoholizam i druge ovisnosti

ponedjeljkom poslijepodne

Ambulanta za psihoonkologiju

srijedom 07.00 – 15.00 h

Informacije o pacijentima primljenim na odjel mogu se dobiti svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 9:00 sati i na kontakt broj telefona: (023) 505 – 777

Dozvoljeno vrijeme posjeta na odjelu: 14:00 – 17:00 sati svakoga dana.

Na odjelu se provodi zdravstvena djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama:
– bolnička djelatnost iz područja psihijatrije; dijagnosticiranje, liječenje i integrativna medicinska rehabilitacija, zdravstvenu njega i radna terapija
– specijalističko-konzilijarna djelatnost iz područja psihijatrije, psihologije
– nastavna djelatnost koja obuhvaća izvođenje nastave za potrebe nastavnih ustanova (medicinske škole, studija sestrinstva i psihologije).

 

Kod prijema bolesnika na odjel molimo pratnju:

–  dati osobne podatke o primljenom bolesniku i kontakt telefon,
– osobne stvari, dokumente, vrijednosti, novac i nakit obavezno se odnose kući (za nestanak istih osoblje ne preuzima odgovornost) ili se pohranjuju u sef ukoliko to bolesnik želi.
– predmeti koji mogu ugroziti zdravlje i život strogo se zabranjuju (oštri predmeti, staklene čaše, keramika, lijekovi, droga, alkohol, remenje, kuhala za kavu, el. aparati).

 

Na Odjelu rade:

– liječnici specijalisti psihijatrije, subspecijalisti dječje i adolescenetne psihijatrije i psihoterapije, subspecijalisti za liječenje alkoholizma i drugih ovisnosti,
– klinički psiholog
– magistar socijalnog rada
– prvostupnice radne terapije
– medicinske sestre/tehničari, prvostupnice sestrinstva, magistra sestrinstva.

Odgovorne osobe: