Kirurgija

Home / Službe i odjeli / Kirurgija

Služba za kirurgiju

Zgrada današnje Službe za kirurgiju bila je Paviljon za ženske pacijente i jedan od 5 paviljona Pokrajinske bolnice osnovane 1887. godine, a samostalni Kirurški odjel spominje se 1924. godine. U djelokrug kirurgije u to vrijeme spada i ginekolgija i rodilište, jer nije bilo specijalista tih struka. Samostalni Odjel kirurgije utemeljen je 15. 06. 1945. godine, a 1947. god. za rukovoditelja odjela dolazi dr. Antun Dreščik, utemeljitelj suvremene kirurgije u Zadru, kojoj je bio na čelu sve do svoje smrti 1968. god.

Stacionarna djelatnost

 • Odjel za ortopediju i traumatologiju
 • Odjel za opću i dječju kirurgiju
 • Odjel za abdominalnu kirurgiju
 • Odjel za torakalnu i vaskularnu kirurgiju
 • Odjel za neurokirurgiju

Polikliničko-konzilijarna djelatnost

 • Opća kirurška ambulanta
 • Ambulanta za traumatologiju i ortopediju
 • Torakalna ambulanta
 • Abdominalna ambulanta
 • Vaskularna ambulanta
 • Ambulanta za dječju kirurgiju
 • Neurokirurška ambulanta

Odgovorne osobe: