Klinička radiologija

Home / Službe i odjeli / Klinička radiologija

Odjel za kliničku radiologiju

Na Odjelu za kliničku radiologiju obavljaju se sve vrste klasičnih radioloških snimanja, UZV pregledi, MSCT, MR, mamografija, denzitometrija, angiografija uklučujući endovaskularne zahvate, core biopsije dojki, biopsije pod kontrolom CT/UZV. Kroz Odjel za kliničku radiografiju Opće bolnice Zadar godišnje prođe približno 100.000 pacijenata, od čega se MSCT pregleda napravi više od 13.000, MR preko 2.500, mamografija preko 7.500. Odjel za kliničku radiologiju aktivno sudjeluje u Nacionalnom programu za rano otkrivanje karcinoma dojki.

Kontakt telefoni

023 505-380

023 505-052

Dijagnostičke jedinice

 • DJ za snimanje kostiju
 • DJ angiografija
 • DJ za snimanje pluća i adbomena
 • DJ za dijaskopiju
 • DJ opći ultrazvuk
 • DJ ultrazvuk dojki
 • DJ CT
 • DJ za magentsku rezonancu
 • DJ za mamografiju
 • DJ za denzitometriju

Radiološki postupci

 • Radiografija – RTG
 • Kompjutorizirana tomografija – CT
 • Multislojna kompjutorizirana tomografija – MSCT
 • Magnetska rezonancija -MR
 • Ultrazvučna dijagnostika – UZV
 • Denzitometrija
 • Mamografija
 • Angiografija

Osnovne informacije:

Svakim radnim danom od 07:00 – 14:00 h i od 14:00 – 21:00 h

Dežurstvo za hitna stanja organizirano je od 00:00 – 24:00 h.

Svakim radnim danom od 07:00 – 15:00 sati na centralnom upisu (poliklinika)

Centralno naručivanja

Konzultacije vezane za organizaciju i izvršenje pretraga obavlja odgovorni inžinjer odjela Ivan Božić, mag.radiol.technol. od 07:30 – 08:30 svaki radni dan.