Oftalmologija i optometrija

Home / Službe i odjeli / Oftalmologija i optometrija

Odjel za oftalmologiju i optometriju

Odjel za oftalmologiju i optometriju bavi se dijagnostikom i terapijom bolesti organa vida i konzervativnim kirurškim liječenjem patoloških stanja prednjeg segmenta oka kao i pružanjem adekvatne zdravstvene njege bolesnika nakon: operacija laceracija spojnice, operacija na adneksima oka, operacija pterigija, sondiranja i proštrcavanje suznih puteva, odstranjenja korneoskleralnog šava, operacija strabizma, aplikacija lijekova intravitrealno, ekstrakapsularne ekstrakcije leće s ugradnjom implantata, operacije katarakte metodom fakoemulzifikacije s ugradnjom implantata, operacije perforirajućih ili penetrirajućih ozljeda oka, operacije glaukoma sa i bez implantata, aplikacije peribulbarnih injekcija, enukleacije bulbusa te eksplantacija organa vida.

Stacionarna djelatnost

 • Odsjek operativnog trakta
 • Odsjek za oftalmologiju

Polikliničko-konzilijarna djelatnost

 • Oftalmološka specijalistička ambulanta
 • Ambulanta za kontaktne leće
 • Oftalmološka dijagnostika
 • Ambulanta za stražnji segment oka
 • Ambulanta za dječju oftal. i stabizam
 • Ambulanta za glaukom

e-mail

oftalmologija@bolnica-zadar.hr

Osnovne informacije:

Oftalmološka specijalistička ambulanta

Radno vrijeme ambulante radnim danom (jutro): 7:00 – 14:00 sati
Radno vrijeme ambulante radnim danom (poslijepodne): 14:00 – 21:00 sati
Dnevni odmor: 10:30 do 11:00 sati

Uz prethodnu narudžbu na šalteru za centralni bolnički upis
Kontakt broj: (023) 505 – 138 (od 12.30 – 14.00 sati)


Ambulanta za dječju oftalmologiju i strabizam

Radno vrijeme ambulante radnim danom: 07:00 – 15:00 sati
Dnevni odmor: 10:30 do 11:00 sati
Uz prethodnu narudžbu na šalteru za centralni bolnički upis
Kontakt broj: (023) 505 – 473 (od 13.00 – 15.00 sati)

Ambulanta za oftalmološku dijagnostiku

Radno vrijeme (ponedjeljak, srijeda i petak): 07:00 do 11:00 sati
(uz mogućnost promjene s obzirom na rad drugih ambulanti)
Narudžba za određenu pretragu na Odjelu za oftalmologiju od 13.00 – 14.00 sati uz priložen nalaz specijaliste oftalmologa i adekvatnu uputnicu ( A3)


Ambulanta za glaukom
Radno vrijeme (utorak, srijeda): 07:00 do 11:00 sati
(uz mogućnost promjene s obzirom na rad drugih ambulanti)
Narudžba prema preporuci specijaliste oftalmologa u specijalističkoj oftalmološkoj ambulanti uz priložen nalaz specijaliste oftalmologa i adekvatnu uputnicu ( A2) od 13.00 – 14.00 sati


Ambulanta za stražnji segment oka
Radno vrijeme (ponedjeljak, petak): 07:00 do 11:00 sati
(uz mogućnost promjene s obzirom na rad drugih ambulanti)
Narudžba prema preporuci specijaliste oftalmologa u specijalističkoj oftalmološkoj ambulanti uz priložen nalaz specijaliste oftalmologa i adekvatnu uputnicu ( A2) od 13.00 – 14.00 sati


Ambulanta za kontaktne leće
Radno vrijeme (srijeda): 07:00 do 11:00 sati
(uz mogućnost promjene s obzirom na rad drugih ambulanti)
Narudžba prema preporuci specijaliste oftalmologa u specijalističkoj oftalmološkoj ambulanti uz priložen nalaz specijaliste oftalmologa i adekvatnu uputnicu ( A2) od 13.00 – 14.00 sati

Upis i naručivanje pacijenata uz uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite svakim radnim danom od 12:00 – 14:30 sati osobno ili telefonski na kontakt broj tel: (023) 505 – 438

Informacije o pacijentima primljenim na odjel mogu se dobiti svakim radnim danom u vremenu od 13:00 – 14:00h na kontakt broj telefona: (023) 505 – 210

Dozvoljeno vrijeme posjeta na odjelu: 15:00 – 18:00 sati svakoga dana.

Oftalmološka specijalistička ambulanta

 • ispitivanje vidne oštrine, sa određivanjem refrakcije
 • mjerenje intraokularnog tlaka
 • pregled prednjeg segmenta oka biomikroskopom
 • direktna i indirektna oftalmoskopija

Ambulanta za dječiju oftalmologiju i strabizam

 • ispitivanje vidne oštrine, sa određivanjem refrakcije
 • pregled i dijagnostika strabizma
 • mjerenje intraokularnog tlaka
 • pregled prednjeg segmenta oka biomikroskopom
 • direktna i indirektna oftalmoskopija
 • Dijagnostika dvoslika

Ambulanta za oftalmološku dijagnostiku

 • manuelna (dinamička) perimetrija
 • Kompjuterizirana perimetrija
 • Optička koherentna tomografija (OCT)
 • Ultrazvuk oka

Ambulanta za stražnji segment oka

 • ispitivanje vidne oštrine
 • mjerenje intraokularnog tlaka
 • pregled prednjeg segmenta oka biomikroskopom
 • pregled fundusa sa foto – dokumentacijom
 • laser fotokoagulacija
 • fluoresceinska angiografija
 • Optička koherentna tomografija (OCT)

Ambulanta za glaukom

 • ispitivanje vidne oštrine
 • mjerenje intraokularnog tlaka
 • pregled prednjeg segmenta oka biomikroskopom
 • pregled fundusa sa foto – dokumentacijom
 • Testiranje vidnog polja
 • Optička koherentna tomografija (OCT)

Ambulanta za kontaktne leće

 • ispitivanje vidne oštrine, sa određivanjem refrakcije
 • pregled prednjeg segmenta oka biomikroskopom
 • Fitanje mekih kontaktnih leća
 • Fitanje polutvrdih kontaktnih leća

Odgovorne osobe: