Interne bolesti

Home / Službe i odjeli / Interne bolesti

Služba za interne bolesti

Služba za interne bolesti djeluje kao samostalna organizacijska jedinica od 1953.godine (Interni odjel), a sastoji se od više Odjela: Odjela za gastroenterologiju s jedinicom za gastrointerventne zahvate i intezivno liječenje, Odjela za kardiologiju s koronarnom jedinicom, Odjela za nefrologiju s centrom za dijalizu, Odjela za hematologiju, Odjela za endokrinologiju i Odjela za pulmologiju. Svi su Odjeli smješteni u centralnoj zgradi Službe za Interne bolesti Opće bolnice Zadar, izgrađene 1978. godine, osim Odjela za Pulmologiju i Centra za Hemodijalizu, koji su smješteni u odvojenim zgradama. U okviru centralne zgrade smještene su i ambulante polikliničko-konzilijarne službe. Služba interne bolesti nastavna je baza za internu medicinu studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, te studentima Studija sestrinstva u Zadru. Odjeli služe kao nastavna baza Škole za medicinske sestre te u njoj učenici obavljaju praktični dio nastave. U nastavi na Studiju sestrinstva u Zadru liječnici i prvostupnice sestrinstva Službe aktivno sudjeluju kao predavači i mentori.

Služba za interne bolesti Opće bolnice Zadar prati u korak sva domaća i svjetska dostignuća, te se brojne dijagnostičke i terapijske metode uvode u praksu već po njihovom otkriću. Edukacija i usavršavanje djelatnika provodi se kako na brojnim kongresima i radionicama u zemlji, tako i u svijetu, te smo kao i domaćini organizatori istih. Kroz istraživanja i studije  nastojimo doći do saznanja koja će našim bolesnicima omogućiti kvalitetniju skrb i liječenje. Razvoj sestrinstva na Odjelu odvijao se kroz brojne edukacije i aktivna sudjelovanja na kongresima i radionicama, te predavanjima unutar samog Odjela. Otvaranjem studija sestrinstva u Zadru, omogućio se daljnji razvoj struke i unaprjeđenje sestrinstva koji za cilj ima podizanja kvalitete  zdravstvene njege. Naša vizija i cilj kojem težimo je razvoj u Klinički odjel.

Stacionarna djelatnost

 • Odjel za gastroenterologiju
 • Odjel za intenzivnu internističku skrb
 • Odjel za nefrologiju
 • Odjel za hemodijalizu
 • Odjel za kardiologiju
 • Odjel za koronarnu skrb
 • Odjel za hematologiju
 • Odjel za endokrinologiju
 • Odjel za pulomologiju

Polikliničko-konzilijarna djelatnost

 • Opća internistička ambulanta
 • Ambulanta za ultrazvuk
 • Kardiološka ambulanta
 • Kardiološki laboratorij
 • Pulmološka ambulanta
 • Ordinacija za opstruktivne bolesti
 • Ambulanta za uroginekologiju
 • Gastroenterološka ambulanta
 • Nefrološka ambulanta
 • Endokrinološko-dijabetička ambulanta
 • Farmakološka ambulanta
 • Dermatološka ambulanta

E-mail

interna@bolnica-zadar.hr

Odgovorne osobe: