Centralna sterilizacija

Home / Službe i odjeli / Centralna sterilizacija

Odjel centralne sterilizacije

Na Odjelu centralne sterilizacije obavlja se sterilizacija opreme i pribora za medicinske postupke. Pod sterilizacijom opreme i pribora za medicinske postupke podrazumijeva se uništavanje svih vrsta i svih oblika živih mikroorganizama obradom nesterilnog materijala. Na Odjelu centralne sterilizacije vrši se pranje i dezinfekcija u dekomatima, UZV čišćenjem, pakiranje i sterilizacija materijala vodenom parom, autoklaviranjem (termootpornih materijala), plazma sterilizacijom,vodikovim peroksidom (termolabilnih materijala), kontrola sterilnosti i sterilizacijskog postupka, dokumentacija sterilizacijskog postupka. Po završenom procesu sterilizacije osigurava se pohranjivanje i transport steriliziranog materijala, na higijenski način, bez mogućnosti kontaminacije, oštećenja i križanja s nečistim materijalom.

Postupci sterilizacije

  • Obrada nesterilnog materijala:
  • Pakiranje materijala za sterilizaciju
  • Sterilizacija materijala:
  • Kontrola sterilnosti i sterilizacijskog postupka
  • Dokumentacija sterilizacijskog postupka

Prijem i izdavanje materijala

  • od 07.00 – 08.00 sati
  • od 11.00 – 12.00 sati
  • od 14.00 – 15.00 sati
  • od 17.00 do 18.00 sati

 

 

(023) 505 - 466

Kontakt br. telefona

Odgovorne osobe: