Projekt LAB-OP – Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

Home / Eu projekti / Projekt LAB-OP – Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

 

IMPROVING LABORATORY AND DIAGNOSIS OPERATIONAL SYSTEM – LAB-OP

Opis projekta:

Projekt LAB-OP – lmproving Laboratory and Diagnosis Operational System / Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sustava odobren je za financiranje 30. listopada 2019. godine od strane Zajedničkog nadzornog odbora 2. poziva Interreg IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Nositelj projekta je Opća bolnica Zadar (Hrvatska), dok na projektu još sudjeluju i sljedeći partneri: Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska), JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar (Crna Gora) te Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (Bosna i Hercegovina). Ukupna vrijednost projekta iznosi 978.236,45 eura uz stopu sufinanciranja 85% bespovratnim sredstvima te 15 % iz vlastitih sredstava. Provedba projekta započela je 15. svibnja 2020. godine i traje 24 mjeseca, do 14. svibnja 2022. godine. Prioritetna os programa je jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi. Glavni (opći) cilj projekta je poboljšati kvalitetu javno zdravstvene usluge u prekograničnom području kroz unapređenje infrastrukture i poboljšanje znanja i stručnosti u području laboratorijske dijagnostike. Specifični cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike te infrastrukturne zahvate i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike s ciljem unaprjeđivanja razine pružene usluge.

Ciljne skupine:

 • nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti,
 • nevladine organizacije,
 • zdravstveni stručnjaci,
 • studenti, učenici i profesori medicinskih škola,
 • stanovništvo.

Glavni rezultati projekta:

 1. Provedba aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti doprinijet će poboljšanju trenutne razine znanja u primjeni suvremenih metoda laboratorijskih i dijagnostičkih operativnih sustava te će pridonijeti širenju znanja za prikupljanje uzoraka u laboratoriju koje treba standardizirati, a opisani postupak učiniti dostupnim za svako radno mjesto. Također, pacijenti će biti na odgovarajući način informirani i educirani o važnosti pravilne pripreme za laboratorijsko ispitivanje. Obrazovni pristup će smanjiti rizik od predanalitičke pogreške te će poboljšati pretraživanje i usporedbu laboratorijskih rezultata na prekograničnom području.
 2. Primjenom novih sustava u bolnicama za odgovarajuće liječenje pacijenata smanjit će se vrijeme provedeno u dijagnostičkom procesu i pogreške povezane s postupkom prepisivanja. Omogućit će se kvalitetno dijagnostičko testiranje i pružiti će se točne pravovremene informacije nužne za kvalitetnu brigu o pacijentima, planiranje javnog zdravlja i odluke o politici. Partneri će steći adekvatni kapacitet da pridonesu nadzoru i reakciji na događanja u međunarodnom javnozdravstvenom sustavu poput epidemija.

Projektni ishodi (outputi):

 • Razvoj aplikacije za pametne telefone
 • Poboljšana razina laboratorijske dijagnostike u općim bolnicama
 • 90 sudionika educiranih na radionicama
 • 33.200 stanovnika pokriveno poboljšanim zdravstvenim uslugama

Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti kojima se pridonosi ostvarenju specifičnog cilja obuhvaćaju uspostavu poboljšanog sustava laboratorijske dijagnostike i jačanje ljudskih kapaciteta kroz seminare i radionice.

OB Zadar i JZU Bar postavit će sustav zračne pošte s inovativnim pneumatskim sustavom cijevi koji će omogućiti bržu dostavu uzoraka za analizu u laboratorij. Postavljanje sustava omogućit će bržu isporuku i manju kontaminaciju uzoraka te će pridonijeti smanjenju vremena potrebnog za liječenje pacijenata. OB Zadar će s pneumatskim sustavom povezati prometnicom odvojene zgrade dok će JZU Bar povezati različite odjele unutar zgrade. OB Zadar zadužen je za organizaciju studijskog posjeta s ciljem prezentacija primjera dobre prakse.

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i raseljenih osoba Hercegovačko-bosanske županije implementirat će Laboratorijski informacijski sustav u jednoj bolnici te će ga povezati s 5 domova zdravlja. LIS u užem smislu je program koji omogućuje unos, obradu i pohranu podataka nastalih kao rezultat laboratorijskih pretraga, a pod tim se pojmom podrazumijeva i računalna oprema potrebna za odvijanje svih procesa, pripadajući programi automatskih analizatora i program koji omogućuje komunikaciju između analizatora i LIS-a. Nakon završene analitičke obrade uzoraka, analitički sustav automatski dostavlja podatke u LIS koji generira nalaz svakog pojedinog pacijenta, a svaki nalaz pregledava i potpisuje laboratorijski stručnjak.

Zavod za javno zdravstvo Zadar zadužen je za komunikaciju i vizualni identitet projekta i edukaciju opće populacije.  Kroz svoje aktivnosti provesti će nabavku djela kompjuterske opreme za već postojeći Laboratorijski sustav, izradit će mobilnu aplikaciju,  vizualni identitet, odražavati web stranice, izraditi promotivne materijale i 4 promo videa.

Svi partneri provesti će edukacije na svom području. Radionice te studijska putovanja obuhvatit će različite dionike. Provedbom zajedničkih aktivnosti poput obrazovanja zdravstvenih radnika i šire javnosti u programskom području doprinijet će pozitivan utjecaj na zdravstvene radnike i pacijente koji gravitiraju ovom području (oko 200 000). Kroz obrazovanje i studijsku posjetu steći će nova znanja.

 

UKRATKO

Naziv projekta: Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

Akronim projekta: LAB-OP

ID Operacije: HR-BA-ME576

Program: Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.–2020. – 2. Poziv

Prioritetna os: Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi

Specifični cilj: Poboljšanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi u prekograničnom području

Ukupna vrijednost projekta: 978.236,45 EUR

Iznos EU sufinanciranja projekta: 831.500,97 EUR

Nacionalni doprinos: 146.735,48 EUR

Intenzitet potpore: 85 %

Trajanje projekta: 15.05.2020. – 14.05.2022.

Vodeći partner: Opća bolnica Zadar

Projektni partneri:

 • JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar
 • Zavod za javno zdravstvo Zadar
 • Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije
Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.
Ova Internet pod-stranica je realizirana i izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web pod-stranice isključiva je odgovornost Opće bolnice Zadar i ni na koji način se ne može smatrati odrazom stavova Europske unije.

Nastavkom pregledavanja naših stranica pretpostavit ćemo da se slažete s prihvaćanjem kolačića. više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close