Projekt LAB-OP – Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

Home / Eu projekti / Projekt LAB-OP – Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

 

IMPROVING LABORATORY AND DIAGNOSIS OPERATIONAL SYSTEM – LAB-OP

Opis projekta:

Projekt LAB-OP – lmproving Laboratory and Diagnosis Operational System / Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sustava odobren je za financiranje 30. listopada 2019. godine od strane Zajedničkog nadzornog odbora 2. poziva Interreg IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Nositelj projekta je Opća bolnica Zadar (Hrvatska), dok na projektu još sudjeluju i sljedeći partneri: Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska), JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar (Crna Gora) te Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (Bosna i Hercegovina). Ukupna vrijednost projekta iznosi 978.236,45 eura uz stopu sufinanciranja 85% bespovratnim sredstvima te 15 % iz vlastitih sredstava. Provedba projekta započela je 15. svibnja 2020. godine i traje 24 mjeseca, do 14. svibnja 2022. godine. Prioritetna os programa je jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi. Glavni (opći) cilj projekta je poboljšati kvalitetu javno zdravstvene usluge u prekograničnom području kroz unapređenje infrastrukture i poboljšanje znanja i stručnosti u području laboratorijske dijagnostike. Specifični cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike te infrastrukturne zahvate i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike s ciljem unaprjeđivanja razine pružene usluge.

Ciljne skupine:

 • nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti,
 • nevladine organizacije,
 • zdravstveni stručnjaci,
 • studenti, učenici i profesori medicinskih škola,
 • stanovništvo.

Glavni rezultati projekta:

 1. Provedba aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti doprinijet će poboljšanju trenutne razine znanja u primjeni suvremenih metoda laboratorijskih i dijagnostičkih operativnih sustava te će pridonijeti širenju znanja za prikupljanje uzoraka u laboratoriju koje treba standardizirati, a opisani postupak učiniti dostupnim za svako radno mjesto. Također, pacijenti će biti na odgovarajući način informirani i educirani o važnosti pravilne pripreme za laboratorijsko ispitivanje. Obrazovni pristup će smanjiti rizik od predanalitičke pogreške te će poboljšati pretraživanje i usporedbu laboratorijskih rezultata na prekograničnom području.
 2. Primjenom novih sustava u bolnicama za odgovarajuće liječenje pacijenata smanjit će se vrijeme provedeno u dijagnostičkom procesu i pogreške povezane s postupkom prepisivanja. Omogućit će se kvalitetno dijagnostičko testiranje i pružiti će se točne pravovremene informacije nužne za kvalitetnu brigu o pacijentima, planiranje javnog zdravlja i odluke o politici. Partneri će steći adekvatni kapacitet da pridonesu nadzoru i reakciji na događanja u međunarodnom javnozdravstvenom sustavu poput epidemija.

Projektni ishodi (outputi):

 • Razvoj aplikacije za pametne telefone
 • Poboljšana razina laboratorijske dijagnostike u općim bolnicama
 • 90 sudionika educiranih na radionicama
 • 33.200 stanovnika pokriveno poboljšanim zdravstvenim uslugama

Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti kojima se pridonosi ostvarenju specifičnog cilja obuhvaćaju uspostavu poboljšanog sustava laboratorijske dijagnostike i jačanje ljudskih kapaciteta kroz seminare i radionice.

OB Zadar i JZU Bar postavit će sustav zračne pošte s inovativnim pneumatskim sustavom cijevi koji će omogućiti bržu dostavu uzoraka za analizu u laboratorij. Postavljanje sustava omogućit će bržu isporuku i manju kontaminaciju uzoraka te će pridonijeti smanjenju vremena potrebnog za liječenje pacijenata. OB Zadar će s pneumatskim sustavom povezati prometnicom odvojene zgrade dok će JZU Bar povezati različite odjele unutar zgrade. OB Zadar zadužen je za organizaciju studijskog posjeta s ciljem prezentacija primjera dobre prakse.

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i raseljenih osoba Hercegovačko-bosanske županije implementirat će Laboratorijski informacijski sustav u jednoj bolnici te će ga povezati s 5 domova zdravlja. LIS u užem smislu je program koji omogućuje unos, obradu i pohranu podataka nastalih kao rezultat laboratorijskih pretraga, a pod tim se pojmom podrazumijeva i računalna oprema potrebna za odvijanje svih procesa, pripadajući programi automatskih analizatora i program koji omogućuje komunikaciju između analizatora i LIS-a. Nakon završene analitičke obrade uzoraka, analitički sustav automatski dostavlja podatke u LIS koji generira nalaz svakog pojedinog pacijenta, a svaki nalaz pregledava i potpisuje laboratorijski stručnjak.

Zavod za javno zdravstvo Zadar zadužen je za komunikaciju i vizualni identitet projekta i edukaciju opće populacije.  Kroz svoje aktivnosti provesti će nabavku djela kompjuterske opreme za već postojeći Laboratorijski sustav, izradit će mobilnu aplikaciju,  vizualni identitet, odražavati web stranice, izraditi promotivne materijale i 4 promo videa.

Svi partneri provesti će edukacije na svom području. Radionice te studijska putovanja obuhvatit će različite dionike. Provedbom zajedničkih aktivnosti poput obrazovanja zdravstvenih radnika i šire javnosti u programskom području doprinijet će pozitivan utjecaj na zdravstvene radnike i pacijente koji gravitiraju ovom području (oko 200 000). Kroz obrazovanje i studijsku posjetu steći će nova znanja.

 

UKRATKO

Naziv projekta: Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

Akronim projekta: LAB-OP

ID Operacije: HR-BA-ME576

Program: Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.–2020. – 2. Poziv

Prioritetna os: Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi

Specifični cilj: Poboljšanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi u prekograničnom području

Ukupna vrijednost projekta: 978.236,45 EUR

Iznos EU sufinanciranja projekta: 831.500,97 EUR

Nacionalni doprinos: 146.735,48 EUR

Intenzitet potpore: 85 %

Trajanje projekta: 15.05.2020. – 14.05.2022.

Vodeći partner: Opća bolnica Zadar

Projektni partneri:

 • JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar
 • Zavod za javno zdravstvo Zadar
 • Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije
Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.
Ova Internet pod-stranica je realizirana i izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web pod-stranice isključiva je odgovornost Opće bolnice Zadar i ni na koji način se ne može smatrati odrazom stavova Europske unije.

Objave vezane uz projekt