Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene – Opća bolnica Zadar“

Home / Eu projekti / Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene – Opća bolnica Zadar“

Povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene – Opća bolnica Zadar

S ciljem ostvarenja cilja smanjenja potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini za više od 50% OB Zadar energetskom obnovu i instalacijom solarnih sistema planira smanjiti potrošnju energije te ostvariti uštede na troškovima vezanim uz energiju za grijanje i hlađenje.

Sa svrhom pripreme dokumentacije za prijavu na najavljene pozive povećanja energetske učinkovitosti Opća bolnica Zadar se prijavila na poziv financiran putem ELENA programa tehničke pomoći Programa HORIZON 2020.

O PROGRAMU:

Europska komisija putem EIB-a (Europska investicijska banka) provodi European Local ENergy Assistance ELENA program tehničke pomoći koji osigurava bespovratna sredstva za pokriće troškova pripreme investicijskih projekata u području energetske učinkovitosti.

Program obuhvaća arhitektonske, inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju za provedbu ELENA granta u okviru
ELENA programa energetske učinkovitosti javne rasvjete te zgrada javnog i privatnog sektora. ELENA grant se financira iz programa HORIZON 2020.

Cilj ELENA programa je poticanje provedbe rekonstrukcija postojećih građevina javne rasvjete te zgrada javnog i privatnog sektora (zgrade javne namjene ili zgrade poslovne namjene) uz podršku ELENA programa, a kojom se značajno utječe na unapređenje njihove energetske učinkovitosti.

U Hrvatskoj Program provodi HBOR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) u suradnji s Europskom komisijom i EIB-om radi osiguranja pokrića troškova pripreme investicijskih projekata u području energetske učinkovitosti u 100%-tnom iznosu.

 

Nakon odobrenja prijavljenih projekta s Zajednicom ponuditelja N.E.K. d.o.o. i Odvjetničkim društvo, Stanić i partneri d.o.o., iz Rijeke su sklopljeni su Ugovori za konzultantske usluge na tri projekta :

  • Povećanje energetske učinkovitosti u zgradi javne namjene – Opća bolnica Zadar – Zgrada interne medicine

Vrijednost 282.025,00 HRK, Stopa sufinanciranja 100% EU sredstva

  • Povećanje energetske učinkovitosti u zgradi javne namjene – Opća bolnica Zadar – Zgrada ginekologije

Vrijednost 156.000,00 HRK, Stopa sufinanciranja 100% EU sredstva

  • Povećanje energetske učinkovitosti u zgradi javne namjene – Opća bolnica Zadar – Zgrada pedijatrije

Vrijednost 222.385,00 HRK Stopa sufinanciranja 100% EU sredstva

Projektne aktivnosti obuhvaćaju izradu arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju za provedbu Elena programa, i to:

1. izrada snimka izvedenog stanja
2. izrada glavnog projekta kojim će se razviti/dati tehničko rješenje zgrade
3. izrada troškovnika
4. izrada dokumentacije za javnu nabavu
5. izrada dinamičkog plana implementacije projekta energetske obnove zgrade
6. evaluacija ponuda javne nabave za energetsku obnovu zgrade
7. izrada nacrta ugovora s izvođačima

Projekti su započeli 15.srpnja 2020 i traju do travnja 2023 godine.

 

Isključiva odgovornost za sadržaj ove objave je na autorima. Isti ne odražava nužno mišljenje Europske unije. Ni Europska investicijska banka niti Europska komisija ne snose odgovornost za bilo kakvu uporabu u njima sadržanih informacija.