Solarna elektrana Opća bolnica Zadar

Home / Eu projekti / Solarna elektrana Opća bolnica Zadar

Solarna elektrana Opća bolnica Zadar

Naziv projekta: „Solarna elektrana Opća bolnica Zadar”

Program: Program „Energija i klimatske promjene“ Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora za razdoblje  2014. – 2021.

Ukupna vrijednost projekta: 261.352,88 EUR.

CILJ PROJEKTA je smanjiti troškove električne energije Opće bolnice Zadar instaliranjem kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora što će doprinijeti sigurnosti opskrbe i zaštiti okoliša smanjenjem emisija CO2 za 65,3 tona godišnje. Ušteđena sredstva omogućit će daljnja ulaganja u modernizaciju bolničke opreme i unapređenje zdravstvenih usluga. Izravne ciljne skupine su zaposlenici bolnice i korisnici bolničkih usluga, a neizravne lokalna i regionalna samouprava te ukupan zdravstveni sustav Republike Hrvatske. Izgradnja solarne elektrane doprinosi cilju Programa „Energija i klimatske promjene“ povećanjem korištenja tehnologija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnosti opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj. Projekt doprinosi ostvarenju obaveznih programskih ishoda i neposrednih rezultata postizanjem ciljnih vrijednosti pokazatelja zadanih u Pozivu. Koristi koje će solarna elektrana Opće bolnice Zadar donijeti ne samo bolnici nego i široj zajednici bit će primjer i poticaj lokalnim i nacionalnim ustanovama na korištenje obnovljivih izvora energije. Provedbom planiranih komunikacijskih aktivnosti kontinuirano će se informirati zaposlenici, korisnici bolničkih usluga, lokalna i nacionalna poslovna zajednica o dobrobiti korištenja obnovljivih izvora energije u zaštiti okoliša smanjenjem emisija CO2.

Projekt izgradnje solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike, smanjit će potrošnju električne energije primljene iz elektroenergetske distribucijske mreže za 19,11% te će posljedično tome bolnica ostvariti uštedu. Solarna elektrana Opće bolnice Zadar, izlazne snage 220 kW, instaliranog kapaciteta 0,23 MW, proizvodit će 279.063 kWh električne energije godišnje te će smanjiti emisije CO2 za 65,3 tona godišnje. Ukupne površine elektrane iznosi 1.111 m2, a ukupna vrijednost investicije iznosi 261.352,88 EUR.

 

Objave vezane uz projekt