C5.1. R5-I3 Teletransfuzija

Home / Eu projekti / C5.1. R5-I3 Teletransfuzija

C5.1. R5-I3 Teletransfuzija

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Nositelj projekta: MIZ i HZHM

Ukupna vrijednost projekta: 11.984.000 HRK

Cilj projekta

Projektom će se postići i reformska mjera racionalnijeg korištenja ljudskih resursa i broja potrebitih dežurstava kroz pružanje podrške svim dionicima umreženih u sustav koji obuhvaća projekt (bolnički transfuzijski centri na teritoriju Hrvatske, njih 35) te dostupnost usluge u situacijama kada transfuziolog nije u mogućnosti pružiti istu ili ga nema u matičnoj ustanovi koja treba uslugu.

Više o projektu

Digitalizacijom transfuzijske usluge i osiguranjem dostupnosti dežurnog specijaliste transfuzije za sve bolničke zdravstvene ustanove koje imaju transfuzijske odjele, naročito u vrijeme epidemioloških mjera, doprinosi se jakom razvoju telemedicinske usluge kroz digitalni prijenos medicinskih podataka i jača međusobna povezanost svih bolničkih ustanova koje imaju transfuzijske odjele.

 

Proces je u potpunosti digitalan, a specijalist zadužen za očitavanje digitalnog snimka odgovara na primljeni zahtjev kreiranjem također digitalnog nalaza, odnosno zapisa. Digitalni snimak, zahtjev za obradu i nalaz čuvaju se na centralnom serveru u bazi podataka i dostupni su autoriziranim korisnicima sustava. Cijeli projekt koristi digitalnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu i tako pruža moderniziranu zdravstvenu uslugu.

Prednosti za pacijente kao ciljnu skupinu su takove da im je, osim smanjenja troškova, korištenjem ovog rješenja telemedicinskih usluga moguće u što kraćem vremenu dobiti točnu dijagnozu i pristupiti daljnjem brzom i učinkovitom liječenju, što je posebno važno u hitnim i pandemijskim uvjetima kada veliki specijalistički centri nisu dostupni ili kada ustanova zbog manjka specijalističkog kadra nije u mogućnosti pružiti traženu dijagnostičku uslugu.

 

Projekt Teletransfuzija podržava postojeću digitalnu infrastrukturu procesa liječenja gdje koristi podatke o pacijentu dobivene od eUputnice i eKartona potrebne za početak liječenja u ustanovi sekundarne ili tercijarne zdravstvene zaštite.

Kroz projekt će se komunikacijski povezati bolnički transfuzijski centri na teritoriju Hrvatske (35 bolničkih transfuzijskih centara) te će istima usluga bila dostupna 24 sata na dan sedam dana u tjednu. Osnovni cilj projekta se ogleda u samoj digitalizaciji zdravstvenog dijagnostičkog procesa kojim se fizički uzorci digitaliziraju i pretvaraju u slikovni oblik. Uzorci spremni za dijagnostički proces su smješteni na centralnom serveru na koji se mogu spojiti svi bolnički transfuzijski centri na teritoriju Hrvatske te ovakvim načinom digitalnog povezivanja dobivamo centralnu baza digitalnih zahtjeva i odgovorenih očitanih rezultata u vidu digitalnih nalaza.

Objave vezane uz projekt