Neurokirurgija

Home / Službe i odjeli / Kirurgija / Neurokirurgija

Odjel za neurokirurgiju

Na Odjelu za neurokirurgiju obavljaju se različite vrste neurokirurških pregleda i dijagnostika te indiciranje operacija kod slučajeva degenerativnih bolesti kralježnice. Osim toga obavljaju se pregledi, dijagnostika i indiciranje operacija kod slučajeva ekspanzivnih procesa CNS-a, kao i krvožilnih bolesti, te poremećaja cirkulacije likvora. Obavljaju se i pregledi nakon neurotraumatoloških slučajeva s indikacijama za daljnji postupak liječenja te terapijski postupci kod akutnih bolnih sindroma kralježnice.

Kontakt telefon

023 505-279

E-mail

kirurgija1@bolnica-zadar.hr

kirurgija1@net.hr

Informacije:

Informacije o pacijentima na odjelu mogu se dobiti u vremenu od 13:45 – 14:30 sati na kontakt broj: (023) 505 – 279

Dozvoljeno vrijeme posjeta na odjelu: 14:00 – 17:00 sati

Odgovorne osobe