Dnevne bolnice službe za interne bolesti

Home / Službe i odjeli / Interne bolesti / Dnevne bolnice službe za interne bolesti

Dnevne bolnice službe za interne bolesti

Pulmologije
Gastroenterologije
Nefrologije
Kardiologije
Hematologije
Endokrinologije
Dermatologije
Imunologije i reumatologije

U Dnevnoj bolnici liječe se bolesnici boljeg općeg stanja, dakle pacijenti čije stanje ne zahtjeva višednevnu hospitalizaciju. U sustavu Dnevnih bolnica Službe za interne bolesti Opće bolnice Zadar omogućena je brza dijagnostika i liječenje raznih oboljenja. Broj bolesnika liječenih i obrađenih preko dnevne bolnice je u stalnom porastu, a prednosti obrade i liječenja u dnevnim bolnicama su: praktičnost, ekonomski značaj (smanjen broj klasičnih hospitalizacija, troškovi smještaja,obroka i osoblja, smjenskog rada osoblja, rad vikendom i blagdanima), psihosocijalni razlozi (boravak u okruženju obitelji, umanjivanje značaja malignog oboljenja, smanjena psihička trauma).

E-mail

interna@bolnica-zadar.hr

 • Dnevna bolnica pulmologije

  Kontakt telefon  023 505 309

 • Dnevna bolnica gastroenterologije

  Kontakt telefon – 023 505 533

 • Dnevna bolnica nefrologije

  Kontakt telefon: 023 505 720

 • Dnevna bolnica kardiologije

  Kontakt telefon 023 505 679

 • Dnevna bolnica hematologije

  U dnevnoj bolnici hematologije aplicira se citostatska terapija, vrše transfuzije krvi i krvnih pripravaka, ordinira simptomatska terapija (F VIII, infuzije itd.) i po potrebi vrše manji invazivni zahvati (sternalna, abdominalna punkcija itd.). Mjesečno se u DB pregleda 250, godišnje prosječno oko 2.500 bolesnika. Dnevna bolnica trenutno raspolaže s 2 bolesnička kreveta i 2 polusjedeće fotelje. U prosjeku se mjesečno u dnevnoj bolnici aplicira oko 60 kemoterapija.

 • Dnevna bolnica endokrinologije

  Radno vrijeme: od 07:00 do 15:00h
  Pauza za dnevni odmor: 10:30-11:00h
  Kontakt telefon 023 505 710

 • Dnevna bolnica dermatologije

 • Dnevna bolnica imunologije i reumatologije

  kontakt telefon 023 505 014

Odgovorne osobe:

Zvonimir Matas, dr.med.

Voditelj odjela

Liječnik specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije