Endokrinologija

Home / Službe i odjeli / Interne bolesti / Endokrinologija

Odjel za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma

Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma jedna je od organizacijskih jedinica Službe za intrene bolesti Opće bolnice Zadar. Osim zdravstvene zaštite iz područja endokrinologije i dijabetologije, na Odjelu se provodi edukacija učenika i studenata (vježbe i serminari za učenike Srednje medicinske škole, studente sestrinstva s Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru te studente medicine i stomatologije sa suradnih Sveučilišta).

Odjel se sastoji od stacionarnog-bolničkog, dnevne bolnice te polikliničko-ambulantnog dijela:

Odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Dnevna bolnica za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Ambulanta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Endokrinološka ambulanta za UZV (štitnjača i doštitne žlijezde)

Odjel: 023 505-302
Liječnička soba (Odjel): 023 505 437

E-mail

interna@bolnica-zadar.hr

Informacije:

Na Odjelu se liječe endokrinološki i dijabetološki pacijenti, reumatološko-imunološki, ali i ostali internistički kazusi primljeni putem OHBP-a, a koji boluju od akutnih internističkih bolesti. U okviru stacionarne skrbi vrši se biokemijska/imunološka te radiološka obrada pacijenata s bolestima štitnjače, hipotalamo-hipofizne regije, nadbubrežnih žlijezda i gonada, poremećajima paratireoidnih žlijezda, osteoporozom, metaboličkim poremećajima, kao i patologijom metaboličkog sindroma te endokrinim tumorima. Obrađuju se i liječe osobe sa šećernom bolesti (najčešće postintenzivni pacijenti te oni s komorbiditetima), uvodi se inzulinska i ostali oblici injektibilne terapije; provodi se evaluacija komplikacija šećerne bolesti, edukacija pacijenata te postavljaju CGMS-i, s ciljem postizanja bolje kontrole bolesti.

Dnevna bolnica za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma djeluje od 2018. godine. U sklopu iste provodi se sustavna grupna i individualna edukacija i obrada osoba sa šećernom bolesti. Prilagođava se terapija te uvode svi oblici antidijabetika. Postavljaju se CGMS-i te analiziraju dobiveni rezultati. Organizirana je nutricionistička edukacija te savjetovanje. Kroz konzilijarnu, multidisciplinarnu obradu provodi se reevaluacija komplikacija bolesti.

U sklopu iste izvode se dijagnostički endokrinološki testovi (evaluacija pituitarne funkcije pomoću dinamičkih testova i bazalno mjerenje hormona), vrši se priprema i obrada pacijenata s endokrinim tumorima, uz radiološku te dijagnostičku podršku nuklearne medicine, svih internističkih specijalnosti, oftalmologa, urologa, ORL, neurologa, neurokirurga, kirurga i ginekologa te citologa, patologa i onkologa. U Dnevnoj bolnici provodi se i liječenje endokrinoloških bolesti te također probir za osteoporozu.

U okviru polikliničke službe djeluju 2 endokrinološko-dijabetološke ambulante te Endokrinološka ambulanta za UZV. Uz ultrazvuk štitnjače i paratireoidnih žlijezda, vrše se citopunkcije pod kontrolom ultrazvuka – u suradnji sa specijalistima citologije. Citopunkcije se uvijek obavljaju četvrtkom od 12 sati.

Na Odjelu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma zaposleno je 5 liječnica koje svakodnevno rade na Odjelu, u polikliničko-ambulantnom dijelu te u Dnevnoj bolnici. Uz to obavljaju konzilijarne preglede za druge bolničke Odjele, kao i dežurstva u OHBP-u te rade u Ambulanti za sistematske preglede branitelja, kao i u Općoj internističkoj ambulanti.

doc. dr. sc. Jelena Vučak Lončar, dr. med. specijalistica interne medicine, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije

dr.sc. Željka Kardum dr. med. spec. interne medicine subspec. kliničke imunologije, alergologije i reumatologije

Stela Fišić Dubovac, dr. med. specijalistica interne medicine

mr.sc. Kristina Marović Frketić, dr. med. specijalistica interne medicine, subspecijalist reumatologije

Helena Petričević dr. med. specijalist opće interne medicine

Nina Dunat Tuta, dr. med. specijalizantica endokrinologije i dijabetologije

Matea Nekić, dr. med. specijalizantica endokrinologije i dijabetologije

vrše se putem Jedinice za centralno naručivanje, telefonski – na broj ambulante (od 7.30 do 9.00h te od 13.30 do 14.30h) te osobno u ambulanti.

Informacije i narudžbe (Poliklinika – ambulanta): +385 23 505 372

Vrijeme posjeta: radnim danom 14-17 sati subota, nedjelja, blagdan 13-18 sati

Vrijeme za informacije: 14-15 sati

 

Odgovorne osobe: