I N T E R N I   N A T J E Č A J 

Home / Natječaji / I N T E R N I   N A T J E Č A J 

I N T E R N I   N A T J E Č A J 

za izbor i imenovanje radnika na reizborna radna mjesta nezdravstvenih djelatnosti, u trajanju od četiri godine

Na temelju čl. 21. Statuta Opće bolnice Zadar i čl. 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistemaatzaciji radnih mjesta u Općoj bolnici Zadar,  ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr.med., dana 23.02.2024. godine raspisuje