Hemodijaliza

Odjel za hemodijalizu

Odjel za hemodijalizu integrirani je dio Službe za interne bolesti. S radom je započeo 04. listopada 1981. te se do danas razvio u modernu funkcionalnu jedinicu opremljenu najsuvremenijom opremom koja uz educirano osoblje omogućava pružanje visokokvalitetne zdravstvene skrbi. Na Odjelu se primarno liječe bolesnici s akutnim ili kroničnim zatajenjem bubrežne funkcije metodama hemodijalize, hemodijafiltracije te kontinuirane ambulante i automatizirane peritonejske dijalize. Uz navedeno, u jedinicama intenzivnog liječenja po potrebi se provode kontinuirane metode nadomještanja bubrežne funkcije. Na Odjelu se provodi i liječenje postupkom terapijske plazmafereze. U suradnji s Odjelom za nefrologiju i Odjelom za vaskularnu kirurgiju bolesnicima se formiraju krvožilni pristupi za dijalizu – arteriovenska fistula, centralni venski kateter i kateter za peritonejsku dijalizu. Bolesnici koji žele, a nemaju apsolutnih kontraindikacija, mogu u dogovoru sa svojim liječnikom pri Transplantacijskoj ambulanti Odjela obaviti kompletu temeljnu obradu za uvrštavanje na listu čekanja za transplantaciju bubrega. Zahvaljujući uskoj suradnji s Nefrološkom ambulantom i Dnevnom bolnicom nefrologije omogućena je kvalitetna i brza dijagnostička obrada nefroloških bolesnika. Na Odjelu se provode znanstveno-istraživački rad te praktična nastava za učenike Srednje medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar i studente Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru.

Kontakt telefon

Odjel za hemodijalizu: 023 505-121

E-mail

dijaliza@bolnica-zadar.hr

Informacije:

S obzirom da je Odjel za hemodijalizu specifičan odjel visokog rizika na kojemu bolesnici u prosjeku dnevno kratko borave, posjete nisu dozvoljene osim u izvanrednim okolnostima uz odobrenje pročelnika Službe ili voditelja Odjela. Informacije o bolesnicima mogu se dobiti na telefonski broj odjela, odnosno na matičnim odjelima na kojima su bolesnici smješteni.

Odjel, ovisno o raspoloživosti kapaciteta, godišnje prima na privremeno liječenje određen broj bolesnika koji turistički borave na području Zadarske županije. S ciljem razmatranja zahtjeva za turističkom dijalizom, potrebno je minimalno 3 mjeseca prije željenog dolaska na e-mail adresu Odjela (iznimno poštom ili faxom) poslati sljedeću dokumentaciju:
 • zamolba s točno navedenim terminom u kojemu je bolesniku potreban tretman te bolesnikov kontakt telefon
 • podaci o liječenju dijalizom (“karta dijalize”)
 • labaratorijski nalazi posljednjih velikih (dijaliznih) pretraga
 • EKG ne stariji od 3 mjeseca
 • markeri hepatitisa i HIV-a ne stariji od 6 mjeseci (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-HBe, Anti-HCV, HIV Ag/At)
 • fotokopija krvne grupe
 • fotokopija osobne iskaznice/putovnice
 • interna uputnica (bolesnici liječeni u Republici Hrvatskoj) / fotokopija Europske zdravstvene kartice (državljani Europske unije) / važeći bolesnički list (državljani trećih zemalja)
 Zahvaljujemo na strpljenju prilikom razamatranja Vašeg zahtjeva.

Odgovorne osobe: