Opća i dječja kirurgija

Home / Službe i odjeli / Kirurgija / Opća i dječja kirurgija

Odjel za opću i dječju kirurgiju

Odjel za opću i dječju kirurgiju

Kontakt telefon

Odjel opće kirurgije – 023 505 283

E-mail

kirurgija1@bolnica-zadar.hr

kirurgija1@net.hr

Informacije:

Informacije o pacijentima mogu se dobiti u vremenu od 13:45 – 14:30 sati na kontakt broj: (023) 505 – 283 (opća kirurgija) / (023) 505 – 154 (dječja kirurgija)

Dozvoljeno vrijeme posjeta na odjelu: 14:00 – 17:00 sati

Dječja kirurgija se nalazi na prostoru Odjela za vaskularnu i torakalnu kirurgiju.

Prilikom smještaja djece na odjelu jedan od roditelja može biti uz svoje dijete tijekom dana, a uz djecu mlađu od šest godina i tijekom noći.

Roditelji nemaju osiguran ležaj zbog manjka prostora u sobi.

Odgovorne osobe: