Poliklinika službe za interne bolesti

Home / Službe i odjeli / Interne bolesti / Poliklinika službe za interne bolesti

Poliklinika službe za interne bolesti

Poliklinika službe za interne bolesti ustrojstvena je jedinica u okviru Opće bolnice Zadar kao bolničke zdravstvene ustanove koja objedinjuje sve ambulante i specijalističke ordinacije iz polikliničko-konzilijarnog dijela kliničko medicinske djelatnosti interne medicine u kojoj se ponajprije obavljaju specijalistički pregledi i ambulantno liječenje vanjskih bolesnika.

Upisi pacijenata i informacije u ambulantama Službe za interne bolesti, osobno i telefonom od 7:30 – 9:00 i od 13:30 – 15:00.

Imunološka ambulanta u sklopu Službe za interne bolesti započeti će s radom od 16.09.2019. godine.

Upisi  pacijenata se mogu izvršiti u Jedinici za centralno naručivanje.

 

Kontakt telefoni

Pult Poliklinike Službe za interne bolesti: 505-218, 505-900
Kardiološka ambulanta – med. sestra: 505-462
Nefrološka ambulanta – med. sestra: 505-153
Opća internistička ambulanta – med. sestra: 505-916
Imunološko reumatološka ambulanta – med. sestra: 505-916
Farmakološka ambulanta – med. sestra: 505-916
Gastroenterološka ambulanta – med. sestra: 505-170
Endokrinološka ambulanta – med. sestra: 505-372
Hematološka ambulanta – med. sestra: 505-187
DB Odjela za hematologiju: 505-315
Pulmološka ambulanta – med. sestra: 505-344
DB Odjela za pulmologiju: 505-309
Laboratorij za funkcionalni ispitivanje pluća: 505-536
Dermatološka ambulanta – med. sestra: 505-262
Estetska ambulanta – med. sestra: 505-284

E-mail

poliklinika.interne@bolnica-zadar.hr

Odgovorne osobe: