Poliklinika službe za interne bolesti

Home / Službe i odjeli / Interne bolesti / Poliklinika službe za interne bolesti

Poliklinika službe za interne bolesti

Poliklinika službe za interne bolesti ustrojstvena je jedinica u okviru Opće bolnice Zadar kao bolničke zdravstvene ustanove koja objedinjuje sve ambulante i specijalističke ordinacije iz polikliničko-konzilijarnog dijela kliničko medicinske djelatnosti interne medicine u kojoj se ponajprije obavljaju specijalistički pregledi i ambulantno liječenje vanjskih bolesnika.

Kontakt telefoni

Pult Poliklinike Službe za interne bolesti: 505 – 218, 505 – 919, 505 – 208
Kardiološka ambulanta – med. sestra: 505-462
Nefrološka ambulanta – med. sestra: 505-153
Opća internistička ambulanta – med. sestra: 505-916
Imunološko reumatološka ambulanta – med. sestra: 505-916
Farmakološka ambulanta – med. sestra: 505-916
Gastroenterološka ambulanta – med. sestra: 505-170
Endokrinološka ambulanta – med. sestra: 505-372
Hematološka ambulanta – med. sestra: 505-187
DB Odjela za hematologiju: 505-315
Pulmološka ambulanta – med. sestra: 505-344
DB Odjela za pulmologiju: 505-309
Laboratorij za funkcionalni ispitivanje pluća: 505-536
Dermatološka ambulanta – med. sestra: 505-262
Estetska ambulanta – med. sestra: 505-284

E-mail

poliklinika.interne@bolnica-zadar.hr

Rad ambulanti

ENDOKRINOLOŠKO DIJABETIČKA AMBULANTA

radnim danom od 07.00 – 15.00 h

 

GASTROENTEROLOŠKA AMBULANTA

radnim danom od 07.00 – 15.00 h

 

HEMATOLOŠKA AMBULANTA

radnim danom od 07.00 – 14.00 h

 

KARDIOLOŠKA AMBULANTA

radnim danom od 07.00 – 15.00 h
(Pauza za dnevni odmor: 10:30 – 11:00 sati)

 

NEFROLOŠKA AMBULANTA

radnim danom od 07.00 – 15.00 h
(Pauza za dnevni odmor: 11:30 – 12:00 sati)

 

PULMOLOŠKA AMBULANTA

radnim danom od 08:00 do 14:00

 

AMBULANTA ZA OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA

radnim danom od 10:30 do 14:00

 

AMBULANTA ZA FUNKCIONALNO ISPITIVANJE PLUĆA

radnim danom od 08:00 do 14:00

 

AMBULANTA ZA NODULE

radnim danom od 07:00 do 15:00

 

AMBULANTA ZA BRONHOSKOPIJU

radnim danom od 07:00 do 15:00

Upisi pacijenata i informacije u ambulantama Službe za interne bolesti, osobno i telefonom od 7:30 – 9:00 i od 13:30 – 15:00.

Upisi  pacijenata se mogu izvršiti u Jedinici za centralno naručivanje.

Odgovorne osobe:

Eugenija Basioli Kasap, dr.med.

Eugenija Basioli Kasap, dr.med.

Voditelj odjela

Liječnik specijalist opće interne medicine, subspecijalist pulmologije