Torakalna kirurgija

Home / Službe i odjeli / Kirurgija / Torakalna kirurgija

Odjel za torakalnu kirurgiju

Torakalna kirurgija nalazi se na prostoru Odjela za neurokirurgiju.

Kontakt telefoni

Odjel torakalne kirurgije – 023 505 353

E-mail

kirurgija1@bolnica-zadar.hr

kirurgija1@net.hr

Informacije:

Informacije o pacijentima na odjelu mogu se dobiti u vremenu od 13:45 – 14:30 sati na kontakt broj: (023) 505 – 272

Dozvoljeno vrijeme posjeta na odjelu: 14:00 – 17:00 sati

Torakalna kirurgija nalazi se na prostoru Odjela za neurokirurgiju

Odgovorne osobe: