Hematologija

Odjel za hematologiju

Osnovna djelatnost Odjela za hematologiju je dijagnosticiranje i liječenje  bolesnika sa hematološkim zloćudnim i nezloćudnim  bolestima što uključuje: anemije , benigne i maligne bolesti granulocita i monocita, akutne leukemije, benigne i zloćudne bolesti limfocita, plazmastanične diskrazije, bolesti trombocita i bolesti zgrušavanja, zbrinjavanje hematoloških hitnoća, liječenje intenzivnom kemoterapijom zloćudnih hematoloških bolesti, liječenje hematoloških bolesnika imunokemoterapijom i «pametnim lijekovima», liječenje svih oblika anemija, bolesti trombocita i zgrušavanja, što obuhvaća transfuzijsko liječenje  krvnim pripravcima i faktorima koagulacije. Hematološka dijagnostika obuhvaća aspiracijsku punkciju koštane srži, biopsiju kosti, aspiracijske punkcije perifernih limfnih čvorova, uzimanje uzoraka periferne krvi , koštane srži i drugih materijala za imunofenotipizaciju, uzimanje uzoraka periferne krvi i koštane srži za citogenetske i molekularne pretrage.

Kontakt telefon

Odjel za hematologiju:

023 505-312

023 505-545

E-mail

hematologija@bolnica-zadar.hr

interna@bolnica-zadar.hr

Informacije:

Vrijeme posjeta: radnim danom 15-18 sati
subota, nedjelja, blagdan 13-18 sati

Vrijeme za informacije: 14-15 sati

Hematološka dijagnostika obuhvaća

  • aspiracijsku punkciju koštane srži
  • biopsiju kosti
  • aspiracijske punkcije perifernih limfnih čvorova
  • uzimanje uzoraka periferne krvi , koštane srži i drugih materijala za imunofenotipizaciju
  • uzimanje uzoraka periferne krvi i koštane srži za citogenetske i molekularne pretrage

Prijem i hospitalizacija bolesnika organizirana je preko hitne službe , hematološke dnevne bolnice i hematološke  ambulante.

Hematološki odjel raspolaže sa ukupno 13 kreveta, od čega je 1 soba za izolaciju bolesnika i jedan apartman.

 

HEMATOLOŠKA DNEVNA BOLNICA

U DB liječe se bolesnici boljeg općeg stanja, dakle pacijenti čije stanje ne zahtjeva višednevnu hospitalizaciju. Preko DB omogućena je “brza” hematološka dijagnostika.
Broj bolesnika liječenih i obrađenih preko dnevne bolnice je  u stalnom porastu.
Mjesečno se u DB pregleda 250, godišnje prosječno oko  2500 bolesnika.
DB trenutno raspolaže s dva bolesnička kreveta i dvije polusjedeće fotelje.
U dnevnoj bolnici se aplicira citostatska terapija, vrše transfuzije krvi i krvnih pripravaka, ordinira simptomatska terapija (F VIII, infuzije itd.) i po potrebi vrše manji invazivni zahvati (sternalna, abdominalna punkcija itd.).
U prosjeku se mjesečno u dnevnoj bolnici aplicira oko 60 kemoterapija.
Prednosti ambulantne obrade i liječenja su:
Praktičnost,ekonomski značaj (smanjen broj klasičnih hospitalizacija, troškovi smještaja,obroka i osoblja, smjenskog rada osoblja, rad vikendom i blagdanima),
psihosocijalni razlozi (boravak u okruženju obitelji, umanjivanje značaja malignog oboljenja, smanjena psihička trauma).

Radno vrijeme dnevne bolnice pon-pet.07-15.00 h
Kontakt broj: 023/505-315

Upis pacijenata: bolesnici se ne upisuju, već se upućuju u dnevnu bolnicu iz hematološke ambulante ili nakon hospitalizacije radi brze dijagnostike ili liječenja.

Odgovorne osobe:

Martina Morić Perić, dr.med.

Voditelj odjela

Liječnik specijalist interne medicine, subspecijalist hematologije