Kardiologija

Odjel za kardiologiju

Odjel za kardiologiju bavi se dijagnostikom i liječenjem bolesti srca i krvnih žila bolesnika koji su hospitalizirani zbog akutnih kardiovaskularnih poremećaja i kroničnih bolesnika u fazi pogoršanja njihove osnovne bolesti. U kardiološkom laboratoriju obavlja se kompletna neinvazivna i invazivna dijagnostička obrada srčanih bolesnika. Odjel za kardiologiju ima dugu tradiciju i vrhunske rezultate u Hrvatskoj i međunarodnoj kardiološkoj praksi – još ranih 90-tih godina prošlog stoljeća krenuli smo s razvojem dijagnostičkih i intervencijskih procedura na koronarnim krvnim žilama. Tijekom godina usavršene su i najsuvremenije elektrofiziološke procedure.

Kontakt telefon

Odjel za kardiologiju: 023 505-292

E-mail

kardiologija@bolnica-zadar.hr

interna@bolnica-zadar.hr

Informacije:

Kardiološka ambulanta

U ambulanti se pregledavaju pacijenti sa sumnjom na kardiovaskularne bolesti, kontroliraju se bolesnici nakon bolničkog liječenja na kardiološkom odjelu, te mnogi koji zahtijevaju stručno praćenje i kontrole kardiologa s obzirom na nerijetko složenu medikamentoznu terapiju.

Ambulanta radi svakodnevno: od 8.00 do 15.00 sati.
Pauza za dnevni odmor: 10:30 – 11:00 sati.

Kardiološka ambulanta

Kontakt broj za upis pacijenata: (023) 505 – 218, 505-900

Radnim danom: 15.00 – 17.00 sati
Subota, nedjelja, blagdan: 15.00 – 17.00 sati

Vrijeme za informacije: 14.00 – 15.00 sati

Odgovorne osobe: