Poliklinika službe za kirurgiju

Home / Službe i odjeli / Kirurgija / Poliklinika službe za kirurgiju

Poliklinika službe za kirurgiju

Poliklinika službe za kirurgiju organizacijska je jedinica u okviru Opće bolnice Zadar kao bolničke zdravstvene ustanove koja objedinjuje sve ambulante i specijalističke ordinacije iz polikliničko-konzilijarnog dijela kliničko medicinske djelatnosti kirurške grane medicine u kojoj se ponajprije obavljaju specijalistički pregledi i ambulantno liječenje vanjskih bolesnika.

Kontakt telefoni

Opća kirurška ambulanta: 023/505-333

Ambulanta za traumatologiju i ortopediju: 023/505-449

Torakalna ambulanta: 023/505-477

Abdominalna ambulanta: 023/505-938

Vaskularna ambulanta: 023/505-313

Ambulanta za dječju kirurgiju: 023/505-313

Neurokirurška ambulanta:023/505-477

E-mail

kir.poliklinka@bolnica-zadar.hr

kirurgija1@net.hr

kirurgija1@bolnica-zadar.hr

 

Rad ambulanti

AMBULANTA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

Ponedjeljak                           od 08:00  do 14:30 sati

Utorak                                    od 08:00 do 14:30 sati

Srijeda                                    od 08:00 do 14:30 sati

Četvrtak                                 od 08:00 do 14:30 sati

Petak                                      od 08:00 do 14:30 sati

 

AMBULANTA ZA NEUROKIRURGIJU

Utorak      od 08:00  do 14:30 sati

Srijeda       od 08:00 do 14:30 sati

Petak         od 08:00 do 14:30 sati

 

AMBULANTA ZA DJEČJU KIRURGIJU

Ponedjeljak      od 08:00  do 14:30 sati

Srijeda              od 08:00 do 14:30 sati

Petak                od 08:00 do 14:30 sati

AMBULANTA ZA TORAKALNU KIRURGIJU

Ponedjeljak        od 08:00 do 14:30 sati

Utorak                od 08:00 do 14:30 sati

Četvrtak             od 08:00  do 14:30 sati

 

OPĆA KIRURŠKA AMBULANTA

SVAKI RADNI DAN   od 08:00  do 14:30 sati

 

ABDOMINALNA AMBULANTA

SVAKI RADNI DAN   od 08:00  do 14:30 sati

 

VASKULARNA AMBULANTA

Utorak              od 08:00  do 14:30 sati

Četvrtak           od 08:00  do 14:30 sati

 

U sve specijalističke ambulante pacijenti će se primati po unaprijed određenom rasporedu, odnosno isključivo prema satu prethodne narudžbe. Narudžbe se vrše putem telefona (023/505 -442) ili od strane liječnika obiteljske medicine elektronskim putem.

Pacijenti koji će se zaprimiti u Objedinjeni hitni bolnički prijam, a za koje je potreban kontrolni pregled liječnika specijaliste, termin za isti dobit će prilikom završetka obrade na OHBP-u.

Odgovorne osobe: