Kategorija: Javna nabava

Home / Javna nabava
Objava

Kemikalije

Odluka o provedbi nabave – Kemikalije Poziv na dostavu ponuda – Kemikalije PRILOG OBRAZAC specifikacija predmeta nabave TROSKOVNIK grupa 1 PRILOG 5 OBRAZAC specifikacija predmeta nabave TROSKOVNIK grupa 2 PRILOG 5 OBRAZAC specifikacija predmeta nabave TROSKOVNIK grupa 3

Objava

Uređaji i instrumenti za operacione sale

Odluka o pocetku postupka jed POZIV. Dostava ponuda (12-JN-24) Prilog 3 obrazac specifikacija predmeta nabave troskovnik grupa – 1 Prilog 3 obrazac specifikacija predmeta nabave troskovnik grupa – 2 Prilog_1. Obrazac_ponudbeni_list Prilog_2. Obrazac_ESPD