Author: Ana Petrić (Ana Petrić)

Home / Ana Petrić
Objava

Natječaj za izbor i imenovanje radnika na reizborna radna mjesta

Na temelju čl. 21. Statuta Opće bolnice Zadar i Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (NN 145/13, 31/15, 49/16, 62/18, 100/18) i čl. 10 i čl. 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Općoj bolnici Zadar,  ravnatelj Opće bolniceZadar Željko Čulina, dr.med., dana 23.02.2024.godine raspisuje

Objava

I N T E R N I   N A T J E Č A J 

za izbor i imenovanje radnika na reizborna radna mjesta nezdravstvenih djelatnosti, u trajanju od četiri godine Na temelju čl. 21. Statuta Opće bolnice Zadar i čl. 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistemaatzaciji radnih mjesta u Općoj bolnici Zadar,  ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr.med., dana 23.02.2024. godine raspisuje

Objava

Natječaj za prijam u radni odnos od 05.02.2024.

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Zadar i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22), ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr.med., dana 05.02.2024. godine raspisuje