Testiranje na zahtjev – bez uputnice

Testiranje na zahtjev – bez uputnice

Osiguranom redovitom isporukom laboratorijskih reagensa, te brzih antigenskih testova za testiranje na prisutnost virusa i antitijela za SARS-CoV-2, a nakon zadovoljenja svih potreba za testiranjem bolničkih i hitnih pacijenata u OB Zadar stvorili su se preduvjeti za testiranje na zahtjev (bez liječničke indikacije – uputnice) uz plaćanje.
Uz postojeće PCR testove za detekciju SARS-CoV-2 virusa u Općoj bolnici Zadar od 1. siječnja 2021. godine vrši se testiranje i putem brzih antigenskih testova, te testiranje za detekciju IgM/IgG protutijela na SARS-CoV-2 virus „serološki testovi“.

PCR testovi najosjetljiviji su na prisutnost virusa i daju precizne rezultate i kod osoba koje još ne pokazuju simptome bolesti jer mogu uspješno prepoznati i vrlo male količine virusa. Nalaz PCR testa je dostupan unutar 24 sata od testiranja.
Antigenski test otkriva prisutnost nukleokapsidnog antigena virusa SARS-CoV-2 u brisu nazofarinksa i omogućava bržu i pristupačniju dijagnostiku, ali najučinkovitiji su u prepoznavanju virusa kod osoba koje već pokazuju simptome bolesti. U slučaju da je test negativan, a osoba ima simptome, potrebno je napraviti PCR test kako bi se bolest potvrdila ili isključila. Nalaz antigenskog testa dostupan je unutar 1 sata od testiranja.
Serološki testovi služi za detekciju IgM/IgG protutijela na SARS-CoV-2 virus, te je na taj način zaokružena kompletna dijagnostika vezna za testiranje na SARS-CoV-2. Test za detekciju IgM/IgG protutijela se izvodi iz krvi pacijenta. Nalaz testa je dostupan unutar 8 sati od testiranja.
Važno je razlikovati testove za detekciju virusa (antigenske i PCR testove) od seroloških testova. Antigenski i PCR testovi ukazuju na prisutnost virusa u organizmu i pozitivan nalaz tih testova sugerira da ste trenutno zaraženi. Za razliku od njih serološki testovi ukazuju na prisutnost antitijela koje je vaš organizam razvio pri susretu s virusom i pozitivan rezultat sugerira da ste ili preboljeli infekciju ili ste bili u kontaktu s virusom. Testiranje je dostupno za fizičke i pravne osobe. Cijena PCR testa iznosi 800,00 kn, antigenskog testa 200,00 kuna, dok je cijena serološkog testa 150,00 kn. Svi su nalazi dostupni i na engleskom jeziku bez dodatnog plaćanja.

Postupak prijave / narudžbe, uzorkovanja i izdavanja nalaza dostupan je putem linka.