Odsjek za dijetetiku

Odsjek za dijetetiku

Dijetetičko savjetovalište

U sklopu Odsjeka za dijetetiku djeluje dijetetičko savjetovalište, namijenjeno svim pacijentima OB Zadar kojima je za uspješniji oporavak potreban poseban režim prehrane ili edukacija o pravilnoj prehrani prilagođenoj njihovom zdravstvenom stanju

Dijetetičko savjetovalište se nalazi na katu bolničke kuhinje

Radno vrijeme: radnim danom 10:00 – 14:00 sati

Telefon: +385 91 315 68 23

Mail: dijeteticko.savjetovaliste@bolnica-zadar.hr

U savjetovalištu nastojimo bolesnika educirati o važnostima dijetalne prehrane te ukazati na njezine prednosti i terapijske učinke. Bolesnika upoznajemo sa količinom i sastavom pojedinih obroka, energetskom vrijednosti i rasporedom uzimanja dnevnih obroka.    Najvažniji dio medicinske dijetoterapije je odrediti pravilnu količinu energije, proteina, ugljikohidrata, masti, makro i mikronutrijenata te vode da bi se zadovoljile pacijentove potebe.

 

Usluge:

  • procjena stanja uhranjenosti
  • nutritivna prevencija
  • izrada plana prehrane ovisno o dijagnozi
  • edukacija o prehrani
  • evaluacija rezultata

Briga o prehrani je briga o vlastitom zdravlju.