ZADARSKA ONKOLOGIJA, PRVA U HRVATSKOJ, IMA „HLADNE“ KAPE

ZADARSKA ONKOLOGIJA, PRVA U HRVATSKOJ, IMA „HLADNE“ KAPE

Karcinom nažalost ne uništava samo tijelo, već uvelike narušava i psihičko stanje pacijenta. Prema literaturi, gotovo 50% pacijenata s dijagnozom karcinoma osjeća drastično smanjenu kvalitetu života i nezadovoljstvo izgledom vlastitog tijela, koje je posljedica bolesti.

Posebno se to odnosi na pripadnice ljepšeg spola koje za vrijeme primjene kemoterapije dožive neugodnu nuspojavu – gubitak kose. To je jedna od stresnijih situacija za svakog pacijenta, pa su svi oni s radošću dočekali vijest iz Opće bolnice Zadar. Odjel za onkologiju i nuklearnu medicinu prvi je u Hrvatskoj započeo s primjenom „hladnih“ kapa za vrijeme kemoterapije. Riječ je o Paxman kapama koje se koriste u kliničkim centrima diljem svijeta, a u Zadar su stigle zahvaljujući vrijednoj donaciji obitelji Anke i Venka Vranković. Oni su osigurali sredstva u iznosu od 50.000, 00 eura koje je OB Zadar utrošila u kupnju sustava za hlađenje vlasišta.

Kako ovaj sustav funkcionira? Prilično jednostavno. Hladne ili „cooling“ kape, koje dolaze u dva dijela, stavljaju se na glavu 30 minuta prije aplikacije kemoterapije. Nose se tijekom same primjene lijeka te 30 do 90 minuta nakon. Sustav snižava temperaturu vlasišta te se posljedično i smanjuje dotok kemoterapeutika u folikule dlaka. Šteta koju ti lijekovi nanose zdravim stanicama u folikulima dlake uzrokuje ispadanje kose oko 14 do 21 dan nakon prvog tretmana. Sada, zahvaljujući hlađenju vlasišta, manji je dotok krvi u samo vlasište te stoga i manje lijeka za kemoterapiju dolazi do folikula dlake.

Kape su napravljene od mekanog silikona te se mogu oblikovati po glavi pacijenta. Udobne su za nošenje.

I sad ono najvažnije; kod oko 60% pacijenata koji nose kape doći će do smanjenog gubitka kose za oko 50%. Kod pacijenata kod kojih nastupi potpuna alopecija, uz korištenje kape, ubrzan je rast kose tijekom oporavka. Učinak kape ovisi o vrsti lijeka i protokolu, što se razlikuje od pacijenta do pacijenta. Sveukupno gledajući učinak iznosi od 30 do 80%.

Hladne kape poželjan su i dobrodošao alat u podršci pacijentima koji prolaze liječenje kemoterapijom te značajno mogu povećati kvalitetu njihova života.

Stoga, u ime svih koji će „hladne“ kape koristiti te u ime Opće bolnice Zadar, obitelji Vranković, na još jednoj donaciji, zahvalili su voditeljica Odjela za onkologiju i nuklearnu medicinu, Vesna Telesmanić Dobrić, dr.med., te pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar za kvalitetu Ante Tolić, dr.med.

Inače, obitelj Vranković ranije je Odjelu za neonatologiju uručila inkubator. Na ovaj hvalevrijedan čin iznova su se odlučili u sjećanje na svog prerano preminulog sina jedinca koji je više od svega volio pomagati drugima.