Svjetski dan prevencije dekubitusa

Svjetski dan prevencije dekubitusa

17. studenog obilježava se Svjetski dan prevencije dekubitusa.

Dekubitus je nerijetka komplikacija dugotrajnog ležanja i predstavlja neželjeni događaj koji ima negativne posljedice na sveukupno zdravstveno stanje pacijenta. Pojavnost dekubitusa u bolnicama, stacionarima, ustanovama za skrb o starijim osobama, kućnoj njezi i vlastitim domovima, ukazuje ne samo na zdravstveno stanje bolesnika, nego i na kvalitetu zdravstvene skrbi na široj razini.

U Općoj bolnici Zadar kao i u ostalim zdravstvenim ustanovama naglasak se stavlja na prevenciju i edukaciju zdravstvenih djelatnika, pacijenata i članova obitelji.