Služba za ginekologiju u procesu otvaranja u Hrvatskoj prvog centra za endoskopsku kiruršku edukaciju i trening

Služba za ginekologiju u procesu otvaranja u Hrvatskoj prvog centra za endoskopsku kiruršku edukaciju i trening

Opća bolnica Zadar trenutno je u fazi certifikacije i validacije uvjeta za otvaranje GESEA (The Gynaecological Endoscopic Surgical Education and Assessment) edukacijskog centra pri Službi za ginekologiju i opstetriciju. Radi se o programu kojeg provodi Europsko društvo za ginekološku endoskopiju (ESGE – European Society for Gynaecological Endoscopy) kao vodeća udruga u svijetu za ginekološku endoskopsku kirurgiju koja je odnedavno započela suradnju sa Službom za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Zadar u sklopu europskog projekta GESEA4EU.

Opća bolnica Zadar je na temelju uspješno završenih međunarodnih edukacija svojih liječnika Službe za ginekologiju i opstetriciju koji su unatrag dvije godine započeli edukaciju za stjecanje certifikata za instruktore i mentore iz područja minimalno invazivne ginekološke kirurgije (MIGS – minimally invasive gynecologic surgery) prepoznata kao jedan od potencijalnih novih centara za edukaciju, trening i stalno usavršavanje liječnika i medicinskog osoblja u području ginekološke kirurgije te implementaciju novih tehnika i tehnologija.

Trenutno u cijelom svijetu u 10 država postoji samo 15 certificiranih GESEA centara, a Opća bolnica Zadar je jedan od sljedećih centara prema GESEA4EU projektu na području jugoistočne te istočne Europe. Otvaranjem takvog centra Opća bolnica Zadar profilira se kao centar izvrsnosti u regionalnom okviru, čime se značajno doprinosi podizanju kvalitete zdravstvene skrbi i stvaranju uvjeta za edukaciju zdravstvenih djelatnika iz područja minimalno invazivne endoskopske kirurgije.

Opća bolnica Zadar i Grad Zadar su u procesu nabave specijalizirane opreme kao i provedbi svih ostalih potrebnih aktivnosti kako bi se zadovoljili svi zahtjevni kriteriji za uspješan završetak procesa certificiranja te ispunili uvjeti za što skorije službeno otvorenje GESEA centra u Zadru koji bi time postao prvi takav edukacijski centar u Hrvatskoj te prvi u istočnom dijelu Europe.