Skrb za bolesnika na ECMO potpori – liječnici i medicinske sestre Opće bolnice Zadar završile tečaj 3. kategorije

Skrb za bolesnika na ECMO potpori – liječnici i medicinske sestre Opće bolnice Zadar završile tečaj 3. kategorije

ECMO (engl. Extracorporeal Membrane Oxygenation) je metoda izvantjelesne oksigenacije bolesnika koja omogućuje punu cirkulatornu i respiratornu  potporu kod životno ugrožavajućih oštećenja srca i pluća. Dvije su osnovne vrste ECMO potpore: veno–venski (VV) te veno– arterijski (VA) ECMO. Veno-venski ECMO omogućuje zadovoljavajuću oksigenaciju i eliminaciju ugljičnog dioksida, a veno-arterijski  uz sve navedeno omogućuje i primjerenu perfuziju svih organskih sustava. Kroz izvantjelesnu, umjetnu cirkulaciju, venska krv se drenira iz krvotoka bolesnika i odvodi u oksigenator gdje se odvija izmjena kisika i ugljičnog dioksida te se krv  vraća u krvotok bolesnika.

U simulacijskom centru – Kabinetu vještina Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje pri  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 18. ožujka 2023. godine održan je tečaj 3. kategorije pod nazivom: „Skrb za bolesnika na ECMO potpori“. Cilj tečaja koji je organiziran za liječnike i medicinske sestre/tehničare bio je usvojiti znanja i vještine potrebne članovima medicinskog tima u skrbi za bolesnika kod kojih se koristi ECMO potpora.

Ukupno 30 zaposlenika (liječnika i medicinskih sestara/tehničara) Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu  i Odjela za kardiologiju (Kardiološki laboratorij i Odjel za koronarnu skrb) Opće bolnice Zadar, uspješno je završilo tečaj. Stečena znanja primjenjuju u radu s bolesnicima kojima je potrebna ECMO potpora.