prof.dr.sc.TATJANA ŠIMURINA U SINGAPURU NA NAJZNAČAJNIJEM ANESTEZIOLOŠKOM KONGRESU

prof.dr.sc.TATJANA ŠIMURINA U SINGAPURU NA NAJZNAČAJNIJEM ANESTEZIOLOŠKOM KONGRESU

Iz dalekog Singapura vratila se prof. prim. dr. sc. Tatjana Šimurina, dr. med., specijalist anesteziologije i reanimatologije, uži specijalist intenzivne medicine. Ondje je, pod okriljem Svjetske federacije anestezioloških društava (WFSA), kojoj pripada i Hrvatsko društvo za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu (HDARIM), od 3. do 7. ožujka 2024. godine održan 18. Svjetski kongres anesteziologa.

Ovaj najznačajniji i najveći anesteziološki kongres, često neformalno nazivan anesteziološkom olimpijadom, jer se održava u godini Olimpijskih igara, okupio je sudionike iz 142 zemlje sa svih kontinenata. Prof. prim. dr. sc. Tatjana Šimurina, po treći je put, nakon 16th WCA 2016 u Hong Kongu i virtualnog kongresa 17th WCA 2021 u Pragu, bila član Organizacijskog odbora za perioperacijsku i dnevnu anesteziju, pozvani predavač i poster moderator. Predsjedavala je debatom „za“ i „protiv“ na temu „Monitoring neuromišićne blokade i reverzija“ u kojoj su sudjelovali svjetski priznati stručnjaci te istaknuti znanstvenici; prof. dr. Boris Mraović (University of Missouri), prof. dr. Kumar Belani (University of Minnesota) i prof. dr. Girish Joshi (University of Texas).

Prof. dr.sc. Tatjana Šimurina prezentirala je OB Zadar i moderna postignuća hrvatske anesteziologije kao predstavnica Hrvatske u Europskom društvu za anesteziologiju i intenzivnu medicinu kroz aktivno sudjelovanje u organizaciji, predsjedavanjem i pozvanim predavanjima na europskom kongresu Euroanaesthesia (EA 2019. u Beču, virtualna EA 2020.Barcelona, virtualna EA 2021.München i EA 2023. u Glasgowu).

Čestitamo prof.dr.sc.Šimurini na velikom priznanju te joj zahvaljujemo na uspješnoj prezentaciji naše ustanove!