Pregled statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2021. godinu

Pregled statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2021. godinu

Sukladno Pravilniku o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi, Opća bolnica Zadar je kao Javni naručitelj obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi.

Na temelju članka 441. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) Opća bolnica Zadar izrađuje statistička izvješća o javnoj nabavi za svaku prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine prikupljajući podatke iz Elektroničkog oglasnika javne nabave i podatke iz postupaka jednostavne nabave o sklopljenim ugovorima i narudžbenicama.

Obveza objave je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

U nastavku dajemo kratak pregled prikaza izvješća za 2021. godinu.

JAVNA NABAVA (1)